Nyhetsarkiv

Ser samband mellan jouravtal och hyrläkarkostnader

Carl Johan Sonesson (M)

Efter den granskning som SVT Nyheter gjort har röster höjts om att läkarnas jouravtal är en delorsak till beroendet av hyrläkare. Det skånska regionrådet Carl Johan Sonesson (M) är en av kritikerna till joursystemet.

”Det nuvarande regelverket innebär ju i praktiken att man jobbar jour nattetid, och man har då möjlighet att ta ut en rätt så stor del av den inarbetade tiden i ledighet. Så i dag betyder det att vi i praktiken måste ta in hyrläkare dagtid för att täcka upp det stora uttaget av ledighet som de anställda läkarna gör.” säger han till SVT Nyheter.

Han efterlyser också ett agerande från SKL i frågan och se på om systemet kan förändras eller om man kan erbjuda bättre villkor i andra delar.

Sonessons bild av att jouravtalet skulle orsaka hyrläkarbehovet tillbakavisas dock av läkare som SVT Nyheter talat med. Redaktionen har också få en bild av vad andra landstingspolitiker tycker i frågan och har skickat en enkät till ledamöter och ersättare i SKL:s sjukvårdsdelegation. Men de flesta ledamöterna duckade frågan. Endast ett fåtal svarar själva, övriga hänvisar till ett samlat svar skrivet av en av SKL:s tjänstemän.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att diskutera SVT:s granskning i Aktuellt ikväll, skriver hon på Twitter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-02

Coronakrisen – krönikor reportage och längre intervjuer / Debatt: Vad kan svensk sjukvård lära sig av Australien? / Porträttet: Läkaren Andreas Fransson gör vad han kan för en bättre värld / Krönika: Är hälsa- och sjukvårdssystem komplexa? Jo jag tackar jag! / Debatt: Metoder för att mäta biologisk utveckling kan aldrig användas för att avgöra kronologisk ålder / Vinnarna i visions- och värdegrundstävlingen

Prenumerera