Nyhetsarkiv

Satellitpatienter en risk för patientsäkerheten

Sundsvalls Tidning rapporterar om fem fall på Sundsvalls sjukhus där patientsäkerheten satts ur spel. I ett av dem placerades en patient smittad av multiresistenta bakterier på ortopedavdelningen i samma rum som en sårskadad.

Enligt chefsläkaren Åke Gustafsson har överbeläggningarna varit stora under hösten, med upp till 20 patienter per dag som inte fått plats på rätt avdelning. De flesta är patienter med stroke, hjärtsjukdom och diabetes som placerats på ortopedavdelningen.

I veckan riktar även Arbetsmiljöverket kritik mot Sollefteå sjukhus för överbeläggningar som pågått under lång tid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera