Nyhetsarkiv

SÄS på väg mot stort byggprojekt

Södra Älvsborgs sjukhus är på väg mot ett bygg- och vårdutvecklingsprojekt inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin. Regionstyrelsen ska ännu säga sitt, men sjukhusstyrelsen har idag gett klartecken för att gå vidare med projektet.

Satsningen är ett första steg mot ett helt nytt kvarter för barn- och vuxenpsykiatri, en utbyggd infektionsklinik och moderniserad laboratoriemedicin.

– Detta är viktiga och bra investeringsbeslut för framtidens utveckling av hälso- och sjukvården på SÄS. Inte minst för psykiatrin men även för modernisering av både infektionsvård och laboratorieverksamheten. Dagens beslut i sjukhusstyrelsen är en tydlig plattform inför övergripande beslut inom regionen, säger styrelsens ordförande Göran Larsson i en kommentar.

Den del av satsningen som kommer kallas psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år. En befintlig byggnad som byggs om och en helt ny byggnad ska sammanfogas av en ny entré till vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och lokaler för aktiviteter och rehabilitering. Utöver nya vårdplatser kommer öppenvården att utvecklas så att all vuxenpsykiatrisk öppenvård i Borås samlas på området. Bygginvesteringen ligger här på 755 miljoner kronor.

– Detta har vi väntat på länge! Det gör det naturligtvis än mer efterlängtat. Nu får vi en möjlighet att erbjuda en bättre vård för våra svårast sjuka patienter, i en miljö som blir läkande och attraktiv för alla som finns där. Dessutom får vi fler vårdplatser, något som vi över tid behöver ha tillgång till, säger Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef på vuxenpsykiatriska kliniken.

I satsningen finns också en utbyggnad och samlokalisering av infektionsvården. Nuvarande lokaler kommer byggas om och byggas ut och samlar all infektionssjukvård på SÄS. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas, både vanliga rum och isoleringsplatser. Bygginvesteringen ligger på 196 miljoner kronor.

En investering på 65 miljoner kronor kommer slutligen att samordna laboratorierna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin i ändamålsenliga lokaler, vilket också ska ge förutsättningar för ökat samarbete, gemensam analysplattform, provmottagning, sekretariat och kundtjänst.

– Jag är så glad att dessa eftersatta områden nu får rejäla satsningar, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén. Projekten är i grunden vårdutveckling där lokalerna ska stödja en vård i absolut framkant. Jag är också tacksam för alla medarbetares insatser hittills, och även patientorganisationer som deltagit i arbetet.

Innan byggarbetet kan starta ska dock regionpolitikerna säga sitt. Regionstyrelsen behöver avsätta investeringsmedel för de olika projekten, de besluten väntas kunna tas i höst.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera