Nyhetsarkiv

Sara Leis favoritappar

Sara Lei, AT-läkare, använder mobil it-teknik på akuten i Kiruna. I artikeln <a href=”https://www.sjukhuslakaren.se/?p=9528″> Den nya tidens läkare är ständigt uppkopplad </a> berättar hon om hur det underlättar hennes arbete. Sara Lei använder ett hundratal(!) appar och webbplatser. För Sjukhusläkarens räkning har hon gjort en lista på dem hon tycker är mest användbara. Håll till godo!

Anatomi

Essentila-Anatomy-5
Essential Anatomy 5
Anatomi i 3D med över 8 000 olika strukturer. Innehåller både kvinnliga och manliga modeller. Finns för iPhone och iPad. Pris: 239 kronor.

EKG

ECC-guide
ECG Guide (by QxMD)
Över 200 exempel på vanliga och ovanliga EKG-kurvor. Finns för både iPhone/iPad och Android. Pris: Cirka 9 kronor.

ECGCases
ECG Cases
över 1000 stycken onormala 12-avlednings-EKG, som tillsammans täcker över 100 normala EKG-fynd. Enkelt sökbart. Skicka fall till dina vänner i PDF-format.Finns för iPhone/iPad. Gratis, men att låsa upp samtliga exempel kostar 189 kr.

Kardiologisk auskultation

Auscultation
Auscultate
Exempel på avvikande hjärt- och lungljud. Appen finns för iPhone och iPad. Pris: 49 kronor.

SoundBuilder
SoundBuilder
Exempel på avvikande hjärt- och lungljud. Appen finns för iPhone och iPad. Pris 49 kronor.

Laboratoriemedicin

The-Blood-Gas-Handbok
The Blood Gas Handbook
Guide för bedömning av blodgaser. Finns för iPhone/iPad och Android. Gratis.

labblistan
Labblistan
App med samtliga referensvärden i bruk vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Finns för både iPhone/iPad och Android. Gratis.

Ordböcker

SvenskMesh
Svensk Mesh
Uppslagsverk från Karolinksa Institutet över ämnesord för sökning i medicinska databaser som PubMed och SweMed+. Termerna finns både på svenska och engelska. Gratis. Länk till appen för iPhone och iPad. För Android. För Windows Phone.

Medicinsk ordbok.
Webbplats där det går att söka bland fler än 10 000 medicinska termer. Bra för läkarstuderande.

Ortopedi

Ortopedics-Glossary
Orthopedics Glossary
Ordbok med definitioner av mer än 550 ortopediska termer på engelska. Finns för både iPhone/iPad och Android. 7-9 kronor.
AO-Surgery-Reference-iPhone
AO Surgery Reference
För handläggning av frakturer. Beskrivningar av hela processen från diagnos till eftervård. För iPad och Android. Gratis.

Radiologi

radiology-assistan,-itunes
Radiology Assistant
App med artiklar och bilder inom åtta radiologiska områden. Finns för både iPhone/iPad och Android. Pris: Cirka 59 kronor.

radiology-head,-ipad
Radiology Head
Neuroradiologiskt referensverktyg med massor av interaktiva bilder. Bra för den som lär sig tolka bilder på DT-hjärna. För iPad.
Pris: 29 kronor.

RealWorld-Radiology
RealWorld Radiology
Bilder med förklaringar av fynd från verkliga patientfall. Finns för iPhone/iPad. Pris: 29 kronor.

RealWorld-ortopedics
RealWorld Orthopaedics
Guide till de vanligaste muskuloskeletala diagnoserna inklusive frakturer, luxationer och degenerativa sjukdomar. Finns för iPhone och iPad. Pris: 95 kr.

Referenser

Internetmedicin
Internetmedicin
Beslutsstöd för den svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik och behandling skrivna av experter inom respektive område.
Finns för både iPhone/iPad och Android.
Gratis

Lakemedelsboken

LB 2014 (Läkemedelsboken)
Läkemedelsverkets producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.
Finns för både iPhone/iPad och Android.
Gratis.

PubMed-on-Tap
PubMed Tap
Arkiv för medicinvetenskapliga artiklar. Finns för både iPhone/iPad och Android. Cirka 29 kronor.

MedPulse
MedPulse
En app som samlar medicinska nyheter.
Finns för iPhone/iPad.
Gratis.

Smart-Foam
SmartFOAM – OpenAccess medical education
Crowdsourcing-app för att följa senaste nytt inom medicin.

Strama
Rekommendationer om val och dosering av antibiotika. Flera landsting har gratis appar för både iPhone/iPad och Android från sina lokala Strama-grupper.

Språk

universal_doctor
Universal DoctorSpeaker / UniversalNurse Speaker
En app för översättningar mellan 13 olika språk, både med tal och text, med tematisk indelning av frågor och svar.
Finns för både iPhone/iPad och Android.
Pris: 69 kr för iPhone och iPad

Status

Dermatomes
Dermatomes
Referenskarta över vilka spinala nervrötter som vidarebefordrar intryck från hudens olika områden.
Pris: 9 kr för iPhone och iPad

Trauma

MyATLS
MyATLS
Hela ATLS-boken digitalt, med filmer och självtester. Både för träning och användning vid akut traumaomhändertagande. Finns för både iPhone/iPad och Android. Gratis, men kostar 95 kr för att få full access till alla funktioner – alternativt kostnadsfritt om du har en kod från en ATLS-bok.

Advanced-trauma
Advanced Trauma Life Support 2014
Instruktioner för bedömning och handläggning av traumapatienter. Simulerade situationer med möjlighet att testa den egna förmågan. Finns för både iPhone/iPad och Android. Gratis, men tillgång till alla frågor och beskrivningar kostar 49 kr.

Ultraljud

SonoSupport
SonoSupport
Referensverktyg för ultraljud, med massor av illustrativa bilder och enkla beskrivningar. Bra för den som lär sig att göra ultraljud på akuten.
Finns för både iPhone/iPad och Android. Pris: cirka 95 kronor.

efast;-ipad
Trauma Ultrasound eBook
(EFAST) Interaktiv uppslagsbok för ultraljud vid traumavård. Finns för iPhone och iPad. Gratis.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera