Nyhetsarkiv

Den nya tidens läkare är ständigt uppkopplad

Med egen surfplatta, YouTube-filmer och appar förbättrar Sara Lei nu patient-läkarmötet på akuten i Kiruna.

Att använda en surfplatta i mötet med patienter kan spara tid och öka patienternas förståelse för sin diagnos och den behandling som läkaren sätter in. Dessutom leder det till mer delaktiga patienter. Det tror Sara Lei i Kiruna.

Sara Lei är AT-läkare på Kiruna sjukhus. Hon har precis börjat sin primärvårds­placering, men går samjourer på akutmottagningen under hela AT-tjänstgöringen. När hon började tjänstgöra på akuten så tyckte hon att det var otympligt att datorerna inte finns där patienten finns.

– Datorerna finns ju på läkarexpeditionen. Man går dit, läser in sig på patienten, sedan går man in till patienten som förstås har en massa frågor som man inte alltid kan svara på. Då måste man gå tillbaka igen för att ta reda på det.

Använder referensverk

Alternativet blev att ha med sig sin egen surfplatta för att direkt kunna söka svar och information och även för att kunna visa patienten samma sak.

– Jag använder referensverken jätteofta, till exempel Internetmedicin, för att slå upp behandlingsrekommendationer. Om jag är inne hos en patient som har en fråga då kan jag kolla upp det direkt.

Sara använder plattan som ett kom-ihåg-block, hon använder kameran, webbsidor med medicinsk information och medicinska appar, men också nätbaserade informationsfilmer.

– Jag har en iPad mini som precis får plats i landstingsklädernas fickor, både på magen och i benfickorna. Den har en bra storlek för att visa patienten och att själv kunna söka på.

Pedagogiskt verktyg

Att ha informationen på fickan sparar förstås tid, men Sara Lei tror också plattan ökar patientens vilja att följa hennes behandlingsrekommendationer och ordinationer. Hon berättar att hon flera gånger använt illustrativa filmsekvenser från YouTube för att visa patienter vad förmaksflimmer är och vilka risker det har.

– Patienten ser hur det ser ut när hjärtat flimrar, att blodet står ganska mycket still och att det kan bildas en propp som kan åka vidare till hjärnan. Det är enklare och mer pedagogiskt än att bara tala om hur många procent ökad risk patienten har för stroke på grund av sitt förmaksflimmer. De förstår när de ser det och jag tror att man får ökad compliance.

Sara Lei använder också ofta surfplattans kamera för att fotografera av patientens röntgenbilder. Hon säger att det går att göra på ett säkert sätt om man utesluter personuppgifterna. Då kan hon även ibland få en snabb bedömning av en specialist som befinner sig i hemmet om hen också har en surfplatta eller smart telefon.

Såg infarktens utbredning

Sara Lei berättar om en patient som vägrade ta till sig att han drabbats av en stroke.

– Det var först när jag visade honom min platta med DT-bilden på hans hjärna, där man såg utbredningen av infarkten, som han förstod. Då gick han med på behandlingen för att han insåg att den var bra för honom.

Förutom den uppsjö av webbsidor och appar som Sara Lei använder för sin egen kunskaps skull, tycker hon att appen Universal Doctor Speaker, för översättningar mellan flera språk, är den som är mest användbar tillsammans med patienter.

Appen tolkar med tal och text mellan läkare och patient på 13 olika språk. Både läkaren och patienten kan välja mellan olika teman för frågor och svar.

– Alla de vanligaste frågorna finns med och det blir rätt.

Triagera utan tolk

För patienter som inte förstår vare sig svenska eller engelska beställs tolk men ofta tar det en stund innan den dyker upp och Sara Lei säger att appen gör det möjligt att triagera direkt genom att de viktigaste frågorna går att ställa. Hon använder också appen när hon tittar till patienter som blir kvar på akutmottagningen några timmar eftersom tolken inte finns tillgänglig hela den tiden.

En del patienter som varken pratar engelska eller svenska har själva med sig en mobiltelefon och använder Google translate, men Sara Lei tycker sällan det blir något begripligt av det.

– Men med den här appen blir i alla fall frågorna rätt även om inte alla frågor finns.

Ett komplement

Sara Lei påpekar att hon inte använder appen istället för tolk utan som ett komplement.
Plattan är mest användbar när Sara Lei jobbar på akuten och rör på sig under passet.
På vårdcentralen använder hon inte plattan lika ofta eftersom hon siter med patienten i det rum där datorn finns.

– Då visar jag provsvar och sådant direkt i datorn.

Sara Lei säger att patienterna oftast är intresserade när hon visar plattan.

– För yngre personer är det mer naturligt, men jag uppfattar att även äldre är mer engagerade än om jag bara skulle rabbla risker och namn på läkemedel.

Sara Lei äger själv sin iPad mini och hon betalar själv för apparna. Hon har inte undersökt om arbetsgivaren skulle vara villig att stå för notan.

Hon säger att plattan ger möjligheter att skapa en relation med patienten eftersom den gör informationen tillgänglig för både doktorn och patienten på plats.

– Patienten blir delaktig, och det är ju dit man vill!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera