Nyhetsarkiv

”Samlad läkemedelslista kräver lagändring”

SKL och Inera begär i en gemensam skrivelse till regeringen att lagstiftningen justeras så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan få ta del av information om vilka läkemedel patienten hämtat ut från apoteken.

I mitten av mars beslutade Inera att arbetet med en samlad läkemedelslista skulle göra en paus. Orsaken är de juridiska hinder som finns i bland annat receptregisterlagen för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter patientens samtycke ska kunna ta del av apotekens information om vilka läkemedel patienten blivit rekommenderad och hämtat ut.

Ehälsokommitténs betänkande, som kom i slutet av mars, föreslår att lagstiftningen ses över så att en samlad läkemedelslista blir möjlig. Nu vädjar SKL och Inera att regeringen prioriterar en översyn på området:

– Även om frågan uppmärksammats i Ehälsokommitténs betänkande är detta så pass brådskande och av sådan vikt att den bör genomföras separat och i förväg, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera