Nyhetsarkiv

”Samlad läkemedelslista kräver lagändring”

SKL och Inera begär i en gemensam skrivelse till regeringen att lagstiftningen justeras så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan få ta del av information om vilka läkemedel patienten hämtat ut från apoteken.

I mitten av mars beslutade Inera att arbetet med en samlad läkemedelslista skulle göra en paus. Orsaken är de juridiska hinder som finns i bland annat receptregisterlagen för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter patientens samtycke ska kunna ta del av apotekens information om vilka läkemedel patienten blivit rekommenderad och hämtat ut.

Ehälsokommitténs betänkande, som kom i slutet av mars, föreslår att lagstiftningen ses över så att en samlad läkemedelslista blir möjlig. Nu vädjar SKL och Inera att regeringen prioriterar en översyn på området:

– Även om frågan uppmärksammats i Ehälsokommitténs betänkande är detta så pass brådskande och av sådan vikt att den bör genomföras separat och i förväg, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera