Nyhetsarkiv

Sambandet narkolepsi och vaccineringar granskas

Flera fall av narkolepsi sattes i samband med influensavaccineringar under förra hösten. De flesta fall förekom i Finland och Sverige men det förekom också några enstaka fall i Holland, Frankrike och Norge. Samtidigt finns det länder som har haft hög andel vaccinerade men inte rapporterat ett enda fall, något som gör att många experter tvivlar på sambandet.

Granskningen sker i två steg. Det första vi kommer att titta på är om narkolepsi verkligen har ökat. Det andra, om det har ökat har det något samband med vaccineringarna, berättar Johan Giesecke (bilden), medicinsk chef vid det europeiska Smittskyddsinstitutet.

Fakta ska fram

Han betonar att projektet kommer att ta minste ett halvår och några snabba besked är inte att vänta från projektgruppen.

– Vi tycker att det viktigt att ta fram fakta eftersom frågan diskuteras och oroar många. Diskussionerna kommer dessutom troligen att öka i samband med de vaccineringar som nu pågår, konstaterar han.

Johan Giesecke betonar att narkolepsi är en sjukdom som förekommer även utan påverkan av vaccineringar.

Bättre diagnosticering

– Problemet är att även om en person drabbas av sjukdomen som barn, ställs diagnosen ofta först decennier senare. Men om någon neurolog plötsligt blir mycket bättre på att diagnosticera narkolepsi så får man många fler fall än man hade tidigare. Det handlar alltså om fall som normalt inte skulle ha upptäckts förrän kanske 15 år senare. Det kan vara en förklaring till ökningen, säger Johan Giesecke.

Som exempel nämnder han att det kan handla om nya metoder som är effektivare för att diagnosticera sjukdomen. Men han betonar samtidigt att det är lite underligt att ökningen bara skulle ske i några få länder.

Samtidigt som det europeiska smittskyddsinstitutet gör sin utredning gör det finländska smittskyddsinstitutet en egen parallell utredning med anledning av att flest fall av narkolepsi rapporteras där.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera