Nyhetsarkiv

Samband mellan personalbrist och vårdskador ska utredas

Sjukhusläkarens granskning av lex Maria-anmälda dödsfall visade att vårdplatsbrist, personalbrist eller extrem arbetsbelastning i genomsnitt bidrog till ett dödsfall i månaden. Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att se över hur just brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar risken för vårdskador i hälso- och sjukvården.

-Vi behöver få mer kunskap om på vilket sätt bemanningsproblem och vårdskador hänger ihop. Hårda fakta underlättar både regeringens och landstingens arbete med att ta fram åtgärder som kan minska risken för vårdskador framöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Kartläggningen som Socialstyrelsen gör ska särskilt fokusera på akutsjukvården och förlossningsvården samt på yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Man ska också  analysera utvecklingen över tid på området, samt jämföra situationen i Sverige med hur utvecklingen ser ut i det jämförbara landet Norge.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg och redovisas  i februari 2018. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera