Nyhetsarkiv

Samarbete över specialistgränserna allt viktigare för landets kirurger

Både barnkirurger och plastikkirurger finns, förutom föreningens åtta delföreningar, med vid årets Kirurgvecka som hålls i Göteborg.

Peter Naredi (bilden), professor i kirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå är ordförande för landets kirurger. Han är nöjd med Kirurgveckans utveckling och menar att det numera är den viktigaste mötes- och diskussionsplatsen för landets kirurger.

– När det gäller Kirurgveckan som utbildning i form av möten mellan unga och erfarna kirurger med diskussioner och jämförelser, under en hel vecka, finns det inget som kan ersätta den, konstaterar han.

Peter Naredi menar att mycket av vad som sägs vid traditionella föreläsningar kan man läsa i sammanfattningar, men mötet och möjligheterna till diskussion kan inte ersättas.

Kirurgveckan gör inte anspråk på att konkurrera med specialistsymposier i andra länder utan lägger betoningen på vanliga sjukdomar och skador.

– När det gäller våra state-of-the art föreläsningar om vanliga kliniska sjukdomar är det kirurger från länssjukhusen som väljer vad som är intressesant för dem, berättar Peter Naredi.

Han är stolt över föreningens utbildningsinsatser när det gäller Bakjoursskolan som i tre år drivits av kirurgen Carsten Offenbartl som nu slutfört sitt uppdrag, och den utbildningsbok man tagit fram för ST-läkare. Nu närmast satsar Svensk Kirurgisk Förening på en egen ledarskapsutbildning för kirurger.

– Om vi ska kunna bemanna våra sjukhus dygnet runt och kunna erbjuda bra sjukvård måste någon ta ansvar för att utbilda de unga kirurgerna, det har vi gjort. Det gäller också frågan om att hitta framtida ledare bland kirurgerna. Det gör vi genom att starta en utbildning där vi tidigt fångar upp de som har talang och intresse för ledarskap, säger Peter Naredi.

De sex regioncentrum som planeras inom cancervården kommer att ha stor betydelse för landets kirurger. Cancer är ett av de största och snabbast växande området inom kirurgi i dag.

– Cancervården handlar i allra högsta grad om samarbete över specialistgränserna och är inte enbart en fråga för onkologerna, konstaterar Peter Naredi.

Även om antalet fall av bröstcancer och prostatacancer är många till antalet i dag tar de inte lång tid att operera dem. De cancerfall som kräver både långa utredningar och omfattande vård­insatser är cancer i ändtarmen, bukspottskörteln och levern, konstaterar Peter Naredi.

Leverresektioner som tidigare förekom ganska sparsamt har ökat kraftigt i antal. Det beror bland annat på nya målsökande läkemedel och cytostatika som stödjer kirurgin. Men också på att studier visar att leverresektioner ökar överlevnaden hos cancerpatienter med metastaser i levern från kolorektal cancer.

Ett annat snabbt växande område är obesitaskirurgin. Samtidigt har refluxkirurgin minskat kraftigt och ersatts av medicinering med protonpump­shämmare. Andra operationer som bara för tio år sedan tog en stor del av kirurgernas tid var bråck och galla. I dag har operationsmetoderna effektiviserats och även om de är lika många så upptar de en mindre del av den totala operationstiden.

– Diskussionen handlar i dag inte längre om vi ska bedriva kirurgi vid stora eller små sjukhus som den gjorde för 10 år sedan. Nu handlar det om att få tillräckliga volymer och effektiva vårdkedjor så att patienterna får optimal vård, säger Peter Naredi.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera