Nyhetsarkiv

”Sahlgrenska är underfinansierat”

Det är en utopi att tro att Sahlgrenska universitetssjukhuset kan spara pengar på att minska läkarnas jour- och övertid, anser Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Göteborgs Sjukhusläkarförening. Gränsen för hur effektivt man kan arbeta är nådd.

Shokoufeh Manouchehrpour

Sahlgrenska universitetssjukhusets beräknas ha ett underskott på 200 miljoner kronor vid årets slut. Nu påbörjar sjukhuset de besparingsåtgärder som sjukhusstyrelsens politiker enhälligt beslutade om i oktober.

Bland annat innebär det att 200 tjänster ska försvinna genom naturlig avgång, vårdplatser ska stängas antingen permanent eller tillfälligt, läkarnas jour- och övertid ska minskas och användningen av nya, dyra läkemedel ses över.

Shokoufeh Manouchehrpour, som är gynonkolog på Sahlgrenska, tror inte ett ögonblick att det är realistiskt att minska läkarnas jour- och övertid.

–  Nej,  absolut inte, det är en utopi. Det är snarare tvärtom. Vi har hög personalomsättning och hela tiden ny personal, bland annat sjuksköterskor som, fullt förståeligt, behöver hjälp från jouren. Det belastar läkarna och genererar mer jourkomp. Bara i min division hade vi 6 000 komptimmar mer i år än förra året, läkarna bara jobbar men hinner inte ta ut sina timmar.

Inte heller tror hon på att kunna spara på läkemedlen.

– Inom cancervården har det kommit många nya, dyra mediciner. Tack vare dem och ny teknik lever patienterna längre och blir äldre, det är ju positivt och måste få kosta mer.

Hon tror på analysen som tre lokalfackliga ordförande gjorde i en debattartikel i Göteborgs-posten i slutet av november, där de ifrågasatte hur regionpolitikerna tänker.

–  Sahlgrenska är helt enkelt underfinansierat. När alla regionens sjukhus går back måste det betyda något. Patienterna blir äldre och flera, nya behandlingar och metoder kostar och så vidare.

Det är också de skäl sjukhusledningen framför allt givit som förklaring till underskottet på Sahlgrenska efter sex år med en budget i balans. Akutmottagningen har haft 5 000 fler patienter i år och läkemedelskostnaderna har ökat med 39 miljoner kronor.

Sahlgrenska har ”producerat för mycket vård”, får personalen höra, enligt  Shokoufeh Manouchehrpour, och uppmanas att prioritera hårdare bland patienterna. Det betyder bland annat att vårdgarantin kanske inte kan hållas, befarar hon.

–  Att skicka patienter till privata vårdgivare istället kostar också pengar, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Hon sitter med i Saco-rådet och har där fått uppfattningen att politikerna är väldigt hårda och bestämda i sina sparkrav.

–  De säger att det finns inga pengar och att vi måste spara mer. Men hur, det är en annan sak. De vill att vi ska arbeta smartare och effektivare men det går inte, det finns en gräns och den gränsen är nådd för länge sedan, säger hon.

För de 200 tjänster som inte ska besättas gäller osthyvelsprincipen, enligt vad Johnny Bröndt, moderat ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhuset styrelse uppger för Dagens Medicin. Han utesluter inte att det delvis kan handla om läkartjänster.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera