Nyhetsarkiv

Sagt på Vitalis

Emma Spak, ordförande i SYLF och ST-läkare vid Hönö vårdcentral:
”Jag lever i forntiden. Ett av mina viktigaste redskap är faxen, för det går fortare än posten.”

Barbro Fridén, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset:
”Vi har inte ens tillgång till våra egna resultat i den utsträckning vi skulle vilja utan att först göra en arkeologisk utgrävning.”

Karin Båtelson, neurofysiolog på Sahlgrenska, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik:
”Den säkraste läkemedelslistan är skriven med snirklig stil i blyerts på en lapp som ligger i plånboken.”

Ulrika Sandén, juris doktor i medicinsk rätt:
”Bestämmelserna om journalintrång är inte rättssäkra. Det är inte tillräckligt tydligt när man börjar och slutar att delta i vården av en patient. Lagstiftarna har svikit både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen.”

Patrik Sundström, huvudsekreterare i Socialdepartementets utredning om rätt information i vård och omsorg:
”Det finns en osäkerhet i både vård och omsorg om hur man får följa upp sina patienter. Man vågar inte göra tolkningar kring uppföljning och kvalitetssäkring. Vi vill vända på kuttingen och besvara frågan hur vi förväntar oss att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta del av information för att följa upp, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.”

***

”Samma regler bör gälla i landsting och kommuner oavsett vem som utför verksamheten. För huvudmännen är det omöjligt att ta ansvar för medborgarnas hälsa om det finns en sekretessgräns mellan Akademiska sjukhuset och Capio-vårdcentralen.”

Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen:
”En patient ringde till mig och berättade att hon bokat tid hos en ny vårdgivare. När hon kom in till läkaren satt han och läste i hennes journal. ’Det är OK, du får läsa min journal’, sa patienten. ’Men jag ser ju redan allt’, svarade läkaren. Sannolikt ville läkaren vara förberedd inför besöket och gjorde rätt men ändå helt fel. Vårdpersonalen måste veta vad som gäller, att patienten först måste ge sitt medgivande. Det ska inte vara så att patienten informerar personalen om lagstiftningen.”

Karina Tellinger, Cehis, under programpunkten Pascal – hur gör vi ”djävulens verktyg” till ett uppskattat IT-stöd?
”Det var grymma svarstider i Pascal alldeles för länge. Jag frågar mig själv varje dag varför vi inte gjorde fler belastningstester innan det togs i drift.”

Erica Hagblom, Läkemedelsverket, om införande av generisk förskrivning:
”Hellre rätt än fort och fel.”

Karin Båtelson, neurofysiolog på Sahlgrenska, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik:
”Min önskelista för ITsystemen i vården: 1) En inloggning till allt. 2) En överskådlig skärm anpassad till min funktion. 3) Systemen ska ha sökbarhet anpassad till situationen. 4) Det ska gå snabbt. 5) Vi ska ha rätt bredband.”

Daniel Carlzon, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik:
”Nio av tio patienter tror att vi redan vet allt. ’Det där ser du väl redan i journalen’. Men den kampanj som gick ut när NPÖ infördes var ’nu kan du spärra din information’ istället för ’nu har vi tillgång till din information’.”

Dick Stockelberg, medicinsk expert på Cehis och läkare på Sahlgrenska:
”Säkert tror 100 procent av patienterna att vi redan vet allt, men det gör vi inte. I Danmark finns det någon som kan säga ’nu gör vi så här’. I Sverige är det bara de 21 allsmäktiga som kan besluta, och de måste alla göra det.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera