Nyhetsarkiv

Sagt om vårdens nya inspektionsmyndighet

Orolig för att högen av tillsynsärenden växer igen
Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet
– Jag är orolig att det ständiga omorganiserandet av tillsynsmyndigheten ska göra att högarna av tillsynsärenden börjar växa igen.
Att på kort tid först centralisera myndigheten och sedan decentralisera den gör att man dessutom riskerar att förlora kompetent personal.
Vi har alltid fått höra hur viktigt det är att återföra information till vården, men hittills har det inte visat sig fungera.
Många ärenden hamnar dessutom helt felaktigt hos tillsynsmyndigheten och riskerar att blockera de som verkligen hör hemma där. Informationen om vad man kan klaga på hos tillsynsmyndigheten måste bli bättre.

Risk att kompetent personal slutar
Thomas Zilling, ordförande Sjukhusläkarna
– Det finns en risk att man tappar mycket kompetens när man decentraliserar verksamheten. Det är inte lätt att hitta kompetens ute i regionerna. Många av tjänstemännen som finns i systemet i dag tröttnar och vill göra något annat.
Tar det väldigt lång tid innan utredningarna av anmälningsärenden kommer till stånd och högarna växer drabbar det också läkarkåren. Det är svårt att komma ihåg exakt vad som hände lång tid efteråt. Ärenden ska behandlas medan de fortfarande är aktuella. Det måste finnas en långsiktighet i planeringen av den här typen av verksamhet, annars tappar den sin trovärdighet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera