Nyhetsarkiv

Sa inget till cheferna och skrev inga avvikelserapporter

I sin inlaga till Arbetsdomstolen skriver hans ombud Kommunal att Peter Magnusson pratade ”med alla chefer i verksamheten om de problem han såg. Eftersom han inte fick något gehör för det han berättade valde han att kontakta TV”.

Men Peter Magnussons egna hemliga inspelningar visar att det inte stämmer. Han hade inte med ett enda ord nämnt problemen varken för den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid eller klinikchefen Kajsa Giesecke.

Han hade inte heller nämnt någonting till facket. Det framgår också att han inte en enda gång berättat att det skulle förekomma diskriminerande behandling av invandrare på något av de arbetsplatsmöten som arrangerades på sjukhuset. Han sade inget under den mångfaldsdag som klinikchefen Kajsa Giesecke ordnat hösten 2008, trots att han var närvarande. Inte ens informellt förde han uppgifterna vidare till ledningen att det skulle florera rasism på IVA.

Inga avvikelserapporter

Peter Magnusson skrev heller aldrig några avvikelserapporter på de incidenter som han menade handlade om diskriminerande vård av invandrare. Varken då de inträffade eller senare.

Under det första mötet den 9 februari frågar Mikael Fjällid varför Peter Magnusson inte sagt någonting till honom om att det skulle förekommit fördomar eller främlingsfientliga strömningar som ett system på avdelningen. De träffades ju till och från under arbetspassen och då brukade de tala om allt mellan himmel och jord.

Peter Magnusson svarar då att han försökt ringa Mikael Fjällid vid några tillfällen men inte lyckats få tag på honom.

Talat med chefssjuksköterskan

På mötet berättar Peter Magnusson att han i allmänna ordalag talat med biträdande chefsjuksköterskan, chefsjuksköterskan, några kollegor, läkaren Peter Lindberg, vid ett flertal tillfällen, men de enda gångerna Peter Magnusson konkret vände sig till någon chef var då han gick till chefsjuksköterskan Louise Claesson. Första gången efter att ha varit närvarande då en hyrsjuksköterska uttalat sig fördomsfullt om zigenare.
Den andra gången var då han gick till Louise Claesson på morgonen efter att han suttit vak hos den romske mannen och berättade att han tyckte att den romske mannen misskötts på grund av att en sjuksköterska som han var i konflikt med skulle varit ovillig att slemsuga patienten på grund av sin invandrarfientliga inställning.
Båda gångerna reagerade chefsjuksköterskan på hans uppgifter.

Efter incidenten med hyrsjuksköterskan kontaktade hon hyrbolaget och nämnde vad hon fått höra och sade att sköterskan inte var välkommen tillbaka.

Hyrsjuksköterskan gav en annan version på fyra A-sidor, som bemöttes av läkaren Peter Lindberg. Peter Magnusson ombads också att skriva en egen rapport, vilket han inte gjorde. Först efter flera månader när ledningen påpekade för honom att sjukhuset riskerade en stämning för förtal av hyrbolaget om han inte skrev ned sin version fick ledningen en rapport som inte var underskriven.

Chefsjuksköterskan Louise Claesson reagerade även på hans uppgifter om misskötsel av den romske mannen. Hon menade dock, efter deras 1,5 timmar långa samtal, att hon inte kunde se något rasistiskt i det som skett, men att hon oroade sig för att vården av den romske mannen inte gått rätt till och bad Peter Magnusson att komma in med en avvikelserapport. Något som han aldrig gjorde.

Konflikt

Louise Claesson kontaktade även sjuksköterskan som Peter Magnusson varit i konflikt med under natten där hon i ett mail skrev: ”Jag har pratat med Peter i några omgångar och tänkte höra med dig varför den här konflikten uppkommit. Vi måste ju kunna vara professionella mot varandra och dessutom är du arbetsledare så han är ju beroende av en bra dialog med dig, inte tvärtom! Du får prata direkt och tala om vad som är fel istället för att bli arg inombords. Jag har talat med xx och hon har också uppfattat att du har en konflikt med Peter och det betyder att det märks väl. Inte bra.”

På inspelningarna från mötena den 9 februari och 24 februari 2009 framgår att Peter Magnusson tyckte att det självinstruerande avvikelserapportsystemet ”Händelsevis” var krångligt och att han inte fått någon utbildning i det. Han säger att han varit inne i det och att det ”känts fyrkantigt för de här ärendena”.

På ett av banden säger Peter Magnusson att en av anledningarna att han inte skrivit några avvikelsrapporter i avvikelserapportsystemet ”Händelsevis” beror på att hans inloggning inte fungerat och att det är it-avdelningens ansvar att se till att den fungerar, inte hans.

På mötet den 9 februari förs en lång diskussion om Peter Magnusson förstår vikten av avvikelsrapporter, hur man ska hjälpa honom att rapportera och varför han inte skrivit några rapporter.

Erbjuder hjälp

Mikael Fjällid erbjuder sig att hjälpa Peter Magnusson med samtliga rapporter bara han fäster ner sina första tankar på ett papper.

Peter Magnusson svarar att han tacksamt tar emot den hjälpen.

Den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid påpekar för honom att man inte kan komma vidare om han inte skriver något.

Mikael Fjällid: ”Det enda jag vet nu är att att du varit med om något jätteobehagligt och att du har sagt ett datum och att det berör en person med annan etnisk härkomst och du har berättat vem du har jobbat med, men jag vet ännu inte vad som hänt.

Peter Magnusson: Nej, det ska vi ta upp naturligtvis.

När Mikael Fjällid säger till Peter Magnusson att ledningen står och famlar och behöver hans hjälp svarar Peter Magnusson att det är ett väldigt omfattande jobb.

Står och famlar

Mikael Fjällid: Vi vill gå vidare, vi står och famlar just nu, vi ber dig om hjälp. Har du några konkreta saker? Skriv ner det du har, så kan du och jag sätta oss och snacka igenom det här och komplettera bilden.

Peter Magnusson: Men du har samtidigt ingen förståelse för att jag har redogjort väldigt konkret för den här historien.

Mikael Fjällid: Men vi pratar inte bara om enstaka fall, vi pratar nu också om en massa händelser.

Peter Magnusson: Det är ett väldigt omfattande jobb för det första, det är ett väldigt omfattande jobb.

Mikael Fjällid: Du kan svara väldigt grovt så att vi kan utgå från det som ett mönster.

Peter Magnusson: Absolut, jag är inte emot det, men jag hade ändå trott att man hade kunnat ta till sig det här och jobbat med det här på ett mycket mer inställsamt sätt och att man hade velat, jag menar att man, att det här har hänt, det känner vi ju till.

Mikael Fjällid: Vem ska göra det nu då?

Peter Magnusson: Det vet inte jag, vems uppgift det är.

Mot slutet av mötet frågar Mikael Fjällid om det är klockrent att de är överens.

Skrivna rapporter

Peter Magnusson: Det är helt klockrent att ni vill ha skrivna rapporter, men det är inte helt klockrent hur jag ska skriva dem, hur jag ska gå tillväga, jag är inte bekant med ”Händelsevis”.

Mikael Fjällid: Skriv exakt hur du känner, för det ska vara från hjärtat.

Peter Magnusson: Men jag antar att jag inte ska skriva i fritext som jag gjorde här utan att jag ska använda mig av det här etablerade Händelsevis.

Mikael Fjällid: Skriv på vad du vill.

Peter Magnusson: Men jag hade velat bli förhörd först.

Chefsjuksköterskan Lousie Claesson: När det gäller den romske mannen, som det är en medicinsk utredning om, måste vi få in en rapport från dig.

Peter Magnusson: Ni kommer att få in på allt.

Peter Magnusson lämnar efter flera månader en inte underteckad berättelse på ett papper om fallet med de romske mannen. När det gäller alla de andra incidenterna skriver han ingenting.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera