Nyhetsarkiv

Så vill Stiernstedt förändra sjukvården i Stockholm

Göran Stiernstedt har utifrån förslag och analyser i betänkandet ”Effektiv vård” analyserat sjukvården i Stockholms läns landsting, SLL. Och precis som tidigare handlar det om en stärkt primärvård, men också om en förändring av vårdval.

Göran Stiernstedt.

På uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har Göran Stiernstedt, nationell samordnare och författaren bakom betänkandet ”Effektiv vård”, applicerat de analyserna på sjukvården i Stockholms län. Rapporten ”Mest resurser – bäst sjukvård?” innehåller både kortsiktiga förslag och långsiktiga dito – så som ett mål om en genomsnittlig beläggning på kliniknivå på 85-90 procent till 2025.

Som utgångspunkt till utredningen har ”att få ut det mesta och bästa av varje skattekrona” – precis som i ursprungsbetänkandet – gällt. Och precis som i ”Effektiv vård” föreslår Göran Stiernstedt bland annat ökade resurser till primärvården, som han menar borde ta ett helhetsansvar för patienten – ett dygnet-runt-ansvar där närakuter ingår i primärvårdsuppdraget. Detta för att försöka bryta den stadiga ökningen av patienter som kommer till sjukhusens akutmottagningar.

Han pekar också på att de vårdval som finns i SLL har inneburit en utmaning. Ett förslag är därför att sätta stopp för ytterligare vårdval och att dela in Stockholm i ett antal geografiska områden, med ett befolkningsunderlag på minsta 150 000 till 300 000 invånare. Det ska också ändras till att handla om att välja ”min läkare”, där den patientansvariga läkaren ska ansvara för individens hälsa. Han skriver att ”arbetssätt och inte minst kontinuitet utgör en av de största möjligheterna till effektivare resursutnyttjande”. En utveckling av Tiohundrakonceptet föreslås också.

Ett annat förslag handlar om en minskad detaljstyrning. Både styrningen och ersättningssystemen bör förenklas, menar Göran Stiernstedt, och SLL bör göra kraftigta nedskärningar i den centrala administrationen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera