Nyhetsarkiv

Så vill Läkarförbundet att nästa generations journalsystem ska se ut

Basen är att journalen är ett arbetsverktyg för patientsäker vård. Den ska vara logiskt uppbyggd utan multipla inloggningar och olika informationsmiljöer.

Journalen ska presentera information utifrån konceptet; ”rätt information till behörig personal presenterad som individen vill ha det!”

Det innebär att man som individ ska ha stort inflytande över hur man får informationen presenterad; trender, numeriskt, textbaserat, färgkodat, osv.

Tanken är att detta ska kunna kombineras så att man får en bild av hur patienten mår, och vad som är nästa steg.

Beslutsstöd och varningsinformation ska vara integrerat och ska, beroende på innehåll, vara allt­ifrån aktivt inkopplade till passivt tillgängliga direkt där läkaren har behov av dem.

Information ska bara dokumenteras en gång och sedan exporteras till de informationsfält där den behövs. En bredare presentation kommer att tas fram som en del av arbetet med den Digitala Agendan för Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera