Nyhetsarkiv

Så var planen 2011

Så här var beräkningarna:

Niopunktsprogrammet som ska få ner antalet överbeläggningar och ”satellitpatienter”

1. Minska antalet vårdskador.
Analys | bedömning: Våren 2011 hoppades expertgruppen att ett aktivt arbete för att minska antalet vårdskador skulle leda till ett minskat behov av vårdplatser.
I sin slutrapport skriver man att om antalet vårdskador minskas med 25 procent innebär det ett minskat behov av drygt 50 vårdplatser.

2. Omfördela vårdplatser från specialiteter med låg beläggning till specialiteter med hög
beläggning.

Analys | bedömning: Omfördelningar kan minska behovet med 30-60 vårdplatser.

3. Bygg ut avancerad sjukvård i hemmet.
Analys | bedömning: Cirka 200 patienter i Region Skåne har avancerad sjukvård i hemmet.
Om ytterligare 200 personer får avancerad sjukvård i hemmet kan det framtida vårdplatsbehovet reduceras med minst 15 vårdplatser.

4. Öka andelen dagkirurgi/dagvård.
Analys | bedömning: Nuvarande ersättnings­modeller har sannolikt motverkat en utveckling mot större andel dagkirurgi. Om andelen dagkirurgi ökar från 60 till 63 procent kan 25 vårdplatser frigöras.

5. Förbättra samarbetet med kommuner och primärvård för snabbare övertag av
utskrivningsklara patienter.

Analys | bedömning: Kommunernas betalningsansvar infaller fem dagar efter att kallellse till vårdplanering skickats. Genom att i god tid förbereda övertaget är det rimligt att hämta hem minst 15 vårdplatser.

6. Gör det möjligt att vid specifika tillfällen utöka antalet vårdplatser.
Analys | bedömning: Extrema situationer där behovet av vårdplatser överstiger tillgången kommer alltid att uppstå och för att undvika överbeläggningar måste det finnas möjlighet att utöka antalet disponibla vårdplatser.

7. Förändra arbetssättet så att fler patienter kan skrivas ut på förmiddagar och under helger.
Analys | bedömning: Fler utskrivningar under helgerna och ändrade rondrutiner frigör vårdplatser. ingen upp­skattning görs vad det betyder i antal vårdplatser.

8. Öka följsamheten till vårdprogram och riktlinjer.
Analys | bedömning: Dålig följsamhet riskerar både underut­nyttjande och överutnyttjande av slutenvård. Ingen upp­skattning görs vad det betyder i antal vårdplatser.

9. Öka kompetensen på akutmottagningarna.
Analys | bedömning: Bättre kompetens betyder färre onödiga inskrivningar. Ingen upp­skattning görs vad det betyder i antal vårdplatser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera