Nyhetsarkiv

Så tycker läkarna i Holland

Idag används systemet på tre holländska sjukhus: Spaarne Ziekenhuis, Saint Lucas Andreas Ziekenhuis och Amphia Ziekenhuis, som tillsammans tar emot cirka 800.000 patienter.

Sjukhusläkaren har intervjuat läkare på Spaarne Ziekenhuis, det sjukhus som nått längst i användandet av Epic. Vi har bett dem förklara hur Epic fungerar i vardagen och vad de tycker skiljer systemet från de journalsystem de tidigare använt.


Arjen Noorzij, urolog vid Spaarne Ziekenhuis, är en av dem som förespråkat Epic ända sedan starten.

– Det jag mest uppskattar med Epic är att det är fullständigt integrerat.

Det är en journal till en patient. Så alla, läkare, sjuksköterskor och assistenter, jobbar i samma system. Att det är integrerat gör allting mycket snabbare och man slipper göra samma sak två gånger.

Låt säga att jag bokar en operation, då läggs den in i mitt operationsschema och då använder systemet sig av mina tidigare liknande operationer och beräknar exempelvis hur lång tid operationen bör ta. Systemet visar även sjuksköterskorna vilka verktyg jag behöver för operationen, osv.

– Läkarna får olika information på sin display beroende på om patienten kommer in akut eller om det handlar om en rutinmässig kontroll. Användaren, det vill säga jag som läkare eller sjuksköterskan, får bara upp den information som är relevant för vad vi ska göra. Om en sjuksköterska kommer till samma patient som jag nyss varit hos, så kommer hon att se en annan information beroende på vad hon behöver för att ta hand om patienten.

Epic ger dig flera olika möjligheter att föra in information. Det går att både skriva in den, vilket jag föredrar, eller att använda sig av klickningar. Du programmerar in vilket du föredrar. Jag kan ”blindskriva”, det vill säga att jag tittar på patienten och skriver samtidigt, men Epic ger båda möjligheterna. Det kan ju hända att man vill ha strukturerad information för forskning exempelvis.

Olika sorters login

– När du loggar in finns det två sorters login. En med ditt användarnamn och lösenord som fungerar som att logga in på vilken dator som helst. Sedan har vi våra kort som vi använder på akuten och andra ställen där det finns flera användare. Jag kan även använda mitt kort hemma där jag har en kortläsare. Då håller jag bara kortet mot läsaren, som sitter bredvid min dator, och på två sekunder så har jag min Epic-information framför mig.

Arjen Noorzij tycker att en fördel med ett ”all-inclusive system”, som Epic, är att det sparar tid.

– Integrationen innebär att det mesta går betydligt snabbare än i de gamla systemen. Som läkare ogillar jag av naturliga skäl att vänta. Förr tog allting lång tid. Om jag till exempel skulle titta på en röntgenbild så tog det minuter innan bilden ens kom upp på en vägg. Nu kommer den upp med en gång, eftersom allt är elektroniskt och finns i ett system. Det är minst sagt praktiskt.

”Läkargemenskapen är det bästa”

Men det bästa med Epic är enligt Arjen Noorzij trots allt läkargemenskapen. Varje år hålls en stor konferens på hemmabasen i Wisconsin där mellan 4 000 – 5 000 läkare, sjuksköterskor, sjukhusadministratörer med flera deltar och delar med sig av sina erfarenheter. Det är alltså inte byråkrater som diskuterar systemet.

– Det är fantastiskt att få höra hur alla dessa människor använder Epic på sina sjukhus. Man får en väldig massa idéer att ta med sig hem hur man som läkare kan anpassa den tillgängliga informationen efter sina behov när systemet utvecklas med tiden, säger Arjen Noorzij.

– Du ställde tidigare frågan hur jag som läkare drar nytta av Epic i vardagen? Jag borde kanske istället besvarat din fråga med en motfråga. Hur drar patienten nytta av Epic? För det är egentligen det som är det viktiga. Det är klart att det är kul om ett system är lätt att använda för oss läkare, men det är patienten som måste stå i fokus och det gör patienten med Epic. Jag hoppas att just det är anledningen att man väljer ett eller annat journalsystem – inte för att läkarna ska få det lättare.

– I Epic är det så att patienten bestämmer hur systemet ser ut och uppför sig.

”Tar tid att lära sig systemet”

Arjen Noorzij menar att Epic är både användar- och patientvänligt, men vill betona att det inte är ett system som man lär sig på en eftermiddag.

– Det kvävs träning. Epic är ditt viktigaste system och är omfattande. Allt som görs på vårt sjukhus görs idag via Epic. Det handlar om beställningar, bokningar, det finansiella. Allt.

Vad händer då om en ”Epic-patient” kommer in akut till ett annat sjukhus, som inte använder Epic, i en annan stad, kanske ett annat land? Är det då lätt att komma åt patientens information?

– Svaret är ja. Epic har en online-databas som kallas ”Lucy in the Air”. I den finns patientens information tillgänglig för läkaren.

Men ”Lucy in the Air” har inte ännu iscensatts utanför USA, så i Holland rekommenderas Epic-patienterna att bära med sig en USB-sticka där deras information finns lagrad. Har man inte en sådan så sker informationsöverföringen på samma sätt som den gjordes tidigare, det vill säga via e-mail, fax och telefon.

”Det gjordes stora misstag”

Men bytet till Epic, år 2008, väckte starka känslor bland läkarna på Spaarne.

– 2004 hade alla journaler digitaliserats vilket var en krävande process. Nu skulle vi bara fyra år senare byta till ett nytt IT-system och på nytt vara tvungna att gå igenom en liknande om inte mer krävande process. Det var inte populärt, säger Arjen Noorzij.

Det gjordes också stora misstag. Det största, enligt honom, var att läkarna inte involverades tillräckligt i införandefasen.

– Vi har fortfarande en del läkare som är arga över den processen.

I de flesta andra fall när Epic blivit implementerat så har det varit ett flertal läkare involverade ungefär 30 till 50 procent av deras arbetstid. Meningen är att de ska vara med och granska implementeringen så att allt går så lätt och smidigt som möjligt. Det är ju tyvärr så att det är dyrt eftersom läkare är dyra, men är det något man ska se till så är det att ha med sig alla läkare från början, säger Arjen Noorzij.

Och det fick ni inte?

– Nja, jag skulle vilja säga så här. I varje läkarteam så finns det ett antal läkare som är mer eller mindre datornördar, de gillar att jobba med datorer, de gillar att kolla in vilka system som är bra. De läkarna måste man ha med sig för att få med sig de andra. Det är en väldigt viktig grej, som vi inte lyckades med på Spaarne.

Hur gick det att anpassa Epic till europeiska förhållanden?

– Det var en annan sak som vi kunde gjort bättre. Eftersom vi var först utanför USA att implementera systemet gjorde vi enormt mycket förändringar för att anpassa det till våra holländska förutsättningar. Vi ändrade allt från ordningen på navigeringsknappar till ja, you name it. Vi tänkte ofta, ”ja, det är amerikanskt, vi kan inte ha det så”. Jag tror man ska göra tvärt om. Amerikanska, holländska och även svenska sjukhus skiljer sig inte så mycket – de flesta processer är snarlika. Man bör nog leta efter likheterna och inte skillnaderna, då tror jag man kan dra störst nytta av systemet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera