Nyhetsarkiv

Så svarar SKL på kritiken om oseriös bluffstatistik

”Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla”. Det skriver Hans Karlsson, chef för vård och omsorg inom SKL, i ett svar på Sjukhusläkarens avslöjande att SKL publicerat oseriöst missvisande statistik. Här är hans bemötande, i sin helhet, till Sjukhusläkarens ledare och granskande artiklar:

Hans Karlsson: ”Vi arbetar ständigt med förbättringar av data”

”Sveriges Kommuner och Landsting arbetar kontinuerligt och aktivt med att lyfta fram olika kvalitetsdata inom vården och omsorgen. I första

Hans Karlsson. Foto: Thomas Carlgren

hand för att stötta hälso- och sjukvårdens ledning och professionerna genom att visa på såväl uppnådda förbättringar som brister som behöver åtgärdas.

Jag delar den bild som Sjukhusläkaren tecknar av brister i OECDs statistik. Internationella jämförelser är ofta svåra, vilket vi ofta betonar då vi redovisar olika länders statistik och jämför den med vår. Samtidigt är både nationella och internationella jämförelser intressanta och vi kommer att ta upp de brister vi ser i väntetidsdata med OECD.

Man kan hävda att statistik som inte är perfekt inte ska redovisas, men vi menar att motsatsen också kan gälla; att vi med insikt om att data kan ha brister, ändå har att vinna på att använda dem för att analysera våra verksamheter i syfte att ständigt förbättra. Givetvis med de förbehåll som krävs för att uttolkandet av statistiken inte ska bli missledande. Sjukhusläkarens artikel visar att vi inte kan vara nog tydliga med det då vi redovisar olika data.

SKL är den nationella aktör i Sverige som på uppdrag av samtliga landsting och regioner kontinuerligt redovisar sjukvårdens resultat, goda som sämre. Utöver att bidra till ökad transparens, gör vi det för att  bidra till en verksamhetsutveckling och förbättra hälso- och sjukvården. Professionerna är en viktig del i det arbetet och professionerna finns också väl representerad i olika nätverk och arbetsgrupper där sjukvårdens resultat diskuteras. SKL har via publicering av kvalitetsdata på Vården i siffror en aktiv relation till nationella kvalitetsregister, med god professionell förankring. SKL samverkar gärna med andra aktörer och – i en konstruktiv anda – förbättrar och utvecklar vår redovisning. I det arbetet är förstås också läkarprofessionen fortsatt välkommen”.

Hans Karlsson

Chef Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

• Lyssna även till en intervju med Hans Karlsson i Dagens Eko. ”Det handlar om fingertoppskänsla” Inslaget börjar en minut in i sändningen.

Läs även:

SKL:s statistik var ren bluff

SKL kontrollerade aldrig att statistiken var jämförbar

OECD-siffror behöver kvalitetssäkras och användas ärligt

OECD:s databas blandar ojämförbar statistik

Danmark och Sverige: Två skilda världar

SKL bemöter kritiken om dålig statistik

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera