Nyhetsarkiv

Så svarar Jonas Rastad på kritiken

– Många av påståendena är för mig ganska grundlösa och relativt ogenomtänkta. Därför så väljer jag i min reaktion att inte bli irriterad och inte gå i polemik.

Hade påståendena varit mer trovärdiga och balanserade hade vi haft en ganska animerad debatt. Man kan ju ha olika uppfattningar och om de gäller kärnuppdraget så kan diskussionen bli väldigt intensiv.

– Yngve Gustafson är en person som har gjort mycket gott och gör mycket gott. Han är en av de största företrädarna för geriatriken i landet, men min uppfattning är att geriatriken inte är en sluten vård på ett universitetssjukhus. Kunskapen måste ut till alla allmänläkare. Då kan den komma kunden till godo på bästa möjliga sätt. Vi är mitt inne i den förvandlingen. Vi minskar specialistvården och ökar primärvården – där har vi olika uppfattningar han och jag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera