Nyhetsarkiv

Så ställer sig politikerna till Ansvarskommitténs förslag

Stockholm: Säger nej till regionbildning enligt Ansvarskommitténs förslag.
Skåne och Västra Götaland: Vill permanenta sina försöksregioner.
Halland: Vill vara en egen region.
Gotland: Vill vara en egen region.
Kalmar län: Politisk enighet råder om en större region och att länet ska hållas ihop, men där slutar enigheten. Stora åsiktskillnader råder om länet bäst hör hemma i en ”Östra Götalandregion” eller i en stor sydsvensk region.
Östergötlands län: Vill bilda en ”Östra Götalandsregion” med Kalmar och Jönköping.
Jönköpings län: Vill att regionbildningen ska utgå från Jönköpings gränser. Stor oenighet om man ska gå ihop med Östergötland och Kalmar eller gå in i en sydsvensk storregion.
Uppsala län: Från Uppsala län har företrädare för landstinget och regionförbundet deltagit i samtal om att bilda en Svealandsregion byggd på Uppsala-Örebro sjukvårdsområde, det vill säga Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland och Södermanland.
Södermanlands län: Vill bilda storregion med Stockholm och andra delar av Mälardalen.
Kronobergs län och Blekinge län: Vill bilda en sydsvensk region med Skåne.
Värmlands län: Vill ingå i en storregion antingen med Västra Götaland eller en ny Svealandsregion. Moderaterna är emot.
Västmanlands län: Ingen samlad uttalad uppfattning.
Huvudalternativet är att bilda regionkommun med Stockholm, men Svealandsalternativet övervägs också.
Örebro län: Majoriteten vill ingå i en ny Svealandsregion.
Dalarnas län: Vill ingå i en Svealandsregion med Gävleborgs län.
Gävleborgs län: I Gävleborg finns politisk enighet om att tillsammans med Dalarna bilda en Svealandsregion med övriga län som så önskar.
Jämtlands län: Vill bilda region MittSverige med Sundsvall och Ånge.
Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län utom Sundsvall och Ånge: Vill bilda region Norra Sverige. Moderaterna emot.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera