Nyhetsarkiv

Så ska nya kömiljarden se ut

Regeringen presenterade på onsdagen hälso- och sjukvårdssatsningar på totalt 9,4 miljarder kronor, däribland i grova drag utformningen av den så kallade uppdaterade kömiljarden. 320 miljoner kronor av kömiljarden ska betalas ut i juni, och 1,28 miljarder kronor i december.

– Det känns väldigt bra att få presentera tillskott till vården och vårdens medarbetare, med en verklig ambition att se till att vården blir mer tillgänglig och likvärdig, säger socialminister Lena Hallengren.

Strax före lunch på onsdagen presenterade socialministern ett flertal satsningar för att stärka svensk hälso- och sjukvård, inte minst utformningen av den så kallade uppdaterade kömiljarden.

Kömiljarden som infördes av alliansregeringen handlade om att landsting och regioner som kortade sina köer fick mer pengar. Upplägget fick emellertid kritik, inte minst för att följden blev att kroniskt sjuka fick vänta längre på återbesök, medan enklare åkommor gavs förtur.

Den rödgröna regeringen beslutade år 2014 att avskaffa kömiljarden, men nu ska den alltså införas igen efter att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enats i januariöverenskommelsen.

Tanken är att den uppdaterade kömiljarden ska ta varje regions särskilda förutsättningar i beaktande. Med den nya modellen får varje region pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation jämfört med föregående år, oaktat vilken nivå man startar från.

Lena Hallengren betonar att minskade vårdköer är en av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden, och att de avsatta medlen, 1,6 miljarder, hjälper till i det arbetet.

Pengarna fördelas så att 320 miljoner kronor betalas ut till regionerna i juni. Därutöver betalas 1,28 miljarder kronor ut i december baserat på förbättringar i form av kortare väntetider inom specialistvården. Regionerna kan även kvalificera sig till att ta del av medlen genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

Planen är att prestationskraven med tiden ska bli mer genomgripande, i takt med att överenskommelsen om kömiljarden under de kommande åren utvecklas.

Regeringen presenterade satsningar på sammanlagt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård, som betalas ut genom överenskommelser mellan staten och Sverige kommuner och landsting (SKL). Det handlar om kömiljarden, en god och nära vård, cancervård, ökad psykisk hälsa och satsningar på vårdens medarbetare.

Regionerna får 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, varav 400 miljoner kronor är avsedda för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Vården är i världsklass när det gäller medicinska resultat, och det är den eftersom vi har fantastisk personal.

Kommunerna får dessutom 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.

– Vården är i världsklass när det gäller medicinska resultat, och det är den eftersom vi har fantastisk personal: undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som gör ett fantastiskt arbete. Det är oerhört viktigt att göra satsningar så att fler vill arbeta inom vården, men också så att de som arbetar inom vården vill stanna kvar.

Regeringen satsar totalt 2,4 miljarder kronor för att göra primärvården mer tillgänglig och jämlik, 1,7 miljarder kronor för att förbättra utvecklingen inom psykisk hälsa och närmare en halv miljard kronor till kortade köer och minskade regionala skillnader i cancervården.

Lena Hallengren betonar att detta är viktiga tillskott för att få en mer likvärdig utveckling av sjukvården.

– Det betyder att vi kan leda och stimulera en utveckling som går i en riktning som gör att vi utvecklar både den psykiska hälsan och ungdomsmottagningar, den nära vården, primärvården, att cancervården blir mer likvärdig – det är det vi vill åstadkomma när vi gör de här överenskommelserna med SKL. Vi vill kunna utgå från varje enskild regions förutsättningar, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera