Nyhetsarkiv

Så ser verkligheten ut för en kursarrangör

Sjukhusläkaren har fått ta del av budgeten för “Det första Skandinaviska seminariet om barnfrakturer”, som arrangerades under tre dagar på Särö.
Verkligheten visar att det handlar om små marginaler där ideella insatser, sponsring och stöd från arbetsgivarna alla är ett måste.

Knappt en halv miljon kronor kostade det att arrangera den första Skandinaviska kursen om barnfrakturer med 82 deltagare och tio föreläsare, där många av ”de stora elefanterna” inom området ställde upp och föreläste.

Bakom arrangemanget stod Nordisk Barnortopedisk Förening och Nordisk Ortopedisk Förening.

Hälften av intäkterna, som finansierade seminariet, kom från sponsring, den andra hälften togs in i form av kursavgifter, i de flesta fall bekostade av deltagarnas arbetsgivare.

Men för att arrangera seminariet krävdes 100-tals gratistimmar av entusiasterna, överläkarna Göran Hansson från Halmstad och Georg Hirsch från Stockholm.
Under två års tid förberedde de seminariet utan hjälp av någon professionell ”kongressbyrå”.

En insats som sparade in mellan 100.000 – 150.000 kronor.

Inkomster:
Göran Bauer´s fond 41.916 kr
Nordisk Ortopedisk Förening 50.000 kr
Sponsring från företag 131.634 kr
Kursavgifter (troligtvis betalda av arbetsgivaren) 228.745 kr
(82 deltagare betalade i snitt 2.789 kr per person).
Summa: 452.259 kr

Utgifter:
Säröhus 216.320 kr
Resekostnader för föreläsare 70.000 kr
Kostnader för förberedelse 42.000 kr
(Ersättning för att täcka 2,5 veckors tjänstledighet plus sociala avgifter)
Diverse övriga kostnader 94.407 kr
(Kursböcker, kopieringar, cd-skivor till kursdeltagarna, fotografering till Ortopediskt Magasin, reskostnader för förberedelser, telekostnader, datorkostnader, språkgransking av texter, med mera.)
Summa: 422.727 kr
Överskott: 29.532 kr
Uppskattat ideellt arbete (150.000 – 200.000 kr)
(Arrangemang och gratis föreläsningar)

Men det var inte bara Göran Hansson och Georg Hirsch som offrade sig ideellt och snålade med resurserna.

Göran Hansson:

– Samtliga föreläsare ställde upp utan arvode och samtliga accepterade att flyga turistklass, vilket sparade oss enorma summor. Tre föreläsare ordnade till och med själva med betalning av sina flygresor, så de kostade oss ingenting.

– Det gjorde att vi faktiskt gick med en liten vinst som betalades tillbaka till Nordisk Ortopedisk Förening som var en av sponsorerna.

Göran Hansson tycker att det är viktigt att försöka hålla låga kursavgifter för att få så många deltagare som möjligt. Jag har varit med om ett annat arrangemang där vi försökte ta igen en förlust genom att höja avgifterna året därpå, men då kom det betydligt färre deltagare.

Göran Hansson menar att alla bidrag är viktiga:

– Utan industrins sponsring hade vi inte haft en chans i världen att arrangera den här kursen och utan att arbetsgivaren betalat kursavgifterna och deltagarnas förlorade arbetsinkomster hade det inte heller gått, även om det kan vara väldigt olika vad landstingen betalar.

– Här i Halland är det vanligt att läkaren får tjänstledigt med lön för halva tiden och får ta jourkompledighet resten av tiden. Det är mycket varierande policy i de olika landstingen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera