Nyhetsarkiv

Så ser den nya sjuksköterskeutbildningen ut

Huvudämnet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Kurser i ämnet ges på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Sammanlagt 90 poäng.
Medicinsk vetenskap med inriktning mot humanbiologi och klinisk medicin studeras på grundkursnivå. Sammanlagt 30 poäng.

År 1
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
30 poäng (grundnivå)
• Introduktion till vårdvetenskap, 10 p
• Vård i ett samhällsperspektiv, 5 p
• Vårdetik, 5p
• Allmän omvårdnad, 10 p
Medicinsk vetenskap inriktning humanbiologi och klinisk medicin, 10 poäng (grundnivå)
• Anatomi, fysiologi och mikrobiologi, 10 p

År 2
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
20 poäng (fortsättningsnivå)
• Psykiatrisk omvårdnad, 6 p
• Somatisk omvårdnad, 10 p
• Vårddidaktik, 4 p
Medicinsk vetenskap inriktning humanbiologi och klinisk medicin, 20 poäng (grundnivå)
• Klinisk medicin, 10 p
• Allmän farmakologi, 5 p
• Kliniska färdigheter, 5 p

År 3
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 40 poäng (fördjupningsnivå I)
• Vetenskapsteori och metod, 10 p
• Examensarbete, 10 p
• Ledarskap och vårdadministration, 5 p
• Hälsobefrämjande vård, 5 p
• Vård i hemmet, 5 p
• Valfri fördjupning, 5 p

Sammanlagt:
90 poäng utbildning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
30 poäng utbildning inriktad mot medicinsk kunskap.

Så här beskrivs sjuksköterskans arbetsområde:

Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för patientens omvårdnad. Denna utgörs av grundvård och specialvård. I ansvaret ingår att skapa en vårdrelation som utgår från den enskilde patientens livssituation, upplevelser och behov vid sjukdom och ohälsa.

I sjuksköterskans kompetens ingår vidare att under läkarens ledning delta i och genomföra medicinsk vård och behandling.

Sjuksköterskan undervisar och handleder studerande och personal samt deltar i forsknings- och utvecklingsarbeten. Hälsoupplysning och annan förebyggande verksamhet utgör en allt större del av sjuksköterskans arbetsuppgifter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera