VÅRDSKULDEN

Så mycket minskade antalet operationer – på sjukhusnivå

Antalet elektiva operationer på landets sjukhus var betydligt lägre under veckorna 12-36 i år jämfört med motsvarande period förra året. Hur ser det ut på sjukhuset där du bor eller verkar?

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera