Nyhetsarkiv

Så långt har utvecklingen av vårdval kommit


Idag finns eller utreds vårdval till specialister i 16 landsting. Det visar SKL:s senaste sammanställning från den 11 juni 2012.

Men det pågår en snabb utveckling av vårdval till specialister runt om i landet som kommer att förändra bilden drastiskt.

Halland är idag ett vitt fält på kartan, men kommer i november att ta beslut om ett omfattande införande av vårdval.

Stockholm:

Specialiteter som har vårdval idag:

Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral
Obstetrisk ultraljudsmottagning
Förlossningsverksamhe.
Barnhälsovård
Fotsjukvård
Kataraktoperation
Höft-­ och knäprotesoperation.
Logopedverksamhet
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Allmän barn-­‐ och ungdomstandvård
Specialisttandvård för barn och unga
Tandreglering för barn och ungdomar
Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård
Primär hörselrehabilitering
Specialicerad öron‐näsa-­‐halssjukvård i öppenvård
Specialicerad gynekologisk vård
Vaccination
Primärvårdsrehabilitering
Specialicerad sjukgymnastik
Planerad specialicerad rehabilitering
Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Enskild sjukgymnastik
Gynekologi
Avancerad sjukvård i hemmet
Specialiserad palliativ slutenvård

Specialiteter där det är beslutat att vårdval ska införas

Klinisk neurofysiologi
Barnmedicinsk öppenvård
Neurologi
Rumatologi
Allergologi
Ryggkirurgi
Specialiserad obesitasbehandling
Urologi
Ortopedi* (*Tillkommit efterSKL:s sammanställning).

Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Allmänkirurgi
Första linjens barnpsykiatri
Internmedicin
Psykosociala insatser
Radiologi i öppenvård

Uppsala

Specialiteter som har vårdval idag

Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Tandreglering
Medicinsk fotvård för patienter med diabetes
Teambaserade Medicinska Utredningar
Särskilt Läkarutlåtande
Psykoterapi
Primär hörselrehabilitering
Ljusbehandling (psoriasis)
Ögonbottenfotografering (diabetes)
Kataraktoperationer
Vaccinatörer

Specialiteter där det är beslutat att vårdval ska införas

Gynekologi inom öppenvård. Inget datum sagt.
Höft och knäplastik. 1 jan. 2014.

Specialiteter där införandet av vårdval utreds

Öron-näsa-hals. Ögon. Neurologi inom öppenvård.

Skåne

Specialiteter som har vårdval idag

Mödrahälsovård
Barnhälsovård
Audionommottagning
KBT
Multimodala smärtbehandlingar inom rehabgarantin
Operation grå starr

Specialiteter där införandet av vårdval utreds

Öron-näsa-hals.
Ö̈gon
Neurologi inom öppenvård

Övriga

Kalmar: Specialiteter med vårdval idag
Utprovning och leverans av Peruk/Hårersättning.
KBT (rehabgarantin).
Multimodal rehabilitering (rehabgarantin).

Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Rehabilitering
Undvikbar slutenvård

Västra Götalandsregionen: Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Primärvårdsrehabilitering, inriktningsbeslut om införandet och modell ska vara klar sommaren 2013.

Sörmland: Specialiteter med vårdval idag
Psykoterapi

Östergötland: Specialiteter med vårdval idag
Obesitaskirugi
HPV-vaccination

Halland: Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Delar av den öppna specialiserade vården som inte kräver sjukhusens resurser.

Västmanland: Specialiteter med vårdval idag
Tandreglering.

Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Fotvård, 2012.

Jönköping
Vårdval ska införas 2013. Utreds nu vilka specialiteter som ska få vårdval.

Kronoberg
Under 2012 skall det fastställas ett regelverk för Vårdval +
Områden som kan bli aktuella är specialistmottagtningar till exempel inom psykiatri och hud.

Värmland: Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Rehabilitering i öppen vård.

Västernorrland
Har beslutat införa vårdval 2012
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Barntandvård.

Norrbotten
Utreder att införa vårdval för barntandvården.

Västerbotten: Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Barn- och ungdomstandvård, september 2012.

Jämtland: Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Medicinskt fotvård, 1 januari 2013
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Barntandvård

Källa: SKL

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera