Nyhetsarkiv

Så kan du testa ditt it-system

Hur funktionellt är ditt journalsystem, på en skala från 0 till 7? I Danmark och flera andra europeiska länder används HIMSS-skalan för att mäta just det. Men i Sverige används metoden sällan.

HIMSS är en icke vinstdrivande intresseorganisation med målet bättre hälsa genom IT-lösningar. Både vård­givare och IT-företag är medlemmar.

HIMSS i Europa har tagit fram en sjustegsmodell för bedömning av ”IT-mognad” i journalsystem, och med det menas främst vilka funktioner som finns i systemen.
För att nå nivå 7 krävs ett helt pappers­löst system där alla funktioner en kliniker behöver är integrerade. Labbsvar, röntgenbilder och kliniska beslutsstöd ska finnas med och läke­medelshanteringen vara helt sluten, exempelvis via läkemedelsautomater. Journalföringen ska vara strukturerad och kliniska data återföras till sjukvården för forskning och förbättringsarbete. Data ska vara lagrad i sådan form att informationsutbyte kan ske med andra enheter i patientens upptagningsområde.

Bara två sjukhus har nått nivå 7

Till nivå 7 har bara två europeiska sjukhus kommit i dag: Marina Salud-sjukhuset i Spanien och universitets­kliniken i Hamburg-Eppendorf.

Journalsystem på nivå 6 har ett 50-tal europeiska sjukhus i dag, och där är kraven något mindre. På denna nivå finns inte krav på återföring av data till verksamheten, sjukhuset behöver inte vara papperslöst och det kan vara OK om delar av verksamheten inte hunnit implementera alla funktioner i systemet.

Benchmarking

Claus_Duedal_PedersenClaus Duedal Pedersen (bilden) är IT-chef på Odense Universitetshospital och ledamot i HIMSS styrelse.

– HIMSS bedömningsskala har varit mycket användbar för oss i Danmark. Den användes till exempel i kravspecifikationen vid upphandlingen av ny IT-plattform i region Själland och Huvudstaden, berättar han.

– Skalan ger en möjlighet till benchmarking. Du kan få reda på var ditt system befinner sig i dag i förhållande till en europeisk standard och få en tydlig bild av luckorna i ditt system. Det ger den information man behöver för att forma en strategi för förändring och vad som behöver prioriteras.

I takt med den teknologiska utvecklingen revideras bedömningsskalan och kraven höjs för att nå respektive nivå. Den senaste revideringen gjordes 2014.

I Sverige är bedömningsskalan relativt okänd. När HIMSS gjorde en undersökning av IT-mognaden i journalsystem i 14 länder i höstas var Sverige inte med. Orsaken är, enligt Claus Duedal Pedersen, att inget initiativ till bedömning tagits från svensk sida.

Kronoberg på nivå 6

styrbjorn_ostberg_ansikte2År 2011 mottog landstinget i Kronoberg en utmärkelse som nivå 6-sjukhus av HIMSS. Styrbjörn Östberg (bilden), som i dag är medicinsk rådgivare i region Kronoberg och objekts­ägare av Cosmic, bekräftar att regionen ligger i framkant även i dag.

– Vi har väldigt mycket i vårt system. Single sign on (en inloggning till alla system och funktioner), alla konsultsvar, röntgenbilder och utlåtanden. Vi har ett och samma system för slutenvård, primärvård och mottagningar inom vårdvalet och en läkemedelslista som i princip är heltäckande för regionen. Alla kommuner kan läsa i Cosmic och tre av dem dokumenterar i det.

Styrbjörn Östberg tror att det varit en fördel för Kronoberg att vara litet. Det finns en närhet mellan vården och IT-avdelningen och en förståelse för vårdens behov och problem. En annan fördel är att man kunde börja helt från början för drygt tio år sedan då den elektroniska patientjournalen infördes och inte behövde haka upp sig på gamla lösningar.

– Jag tror vi har fördel av att ha allt i Cosmic men funktionalitet är inte allt, prestanda är också viktigt och ibland finns det seghet i systemet och det kan bli många klick. Men ska man signera så ska man…

Efterlyser mer strukturerad dokumentation

I framtiden hoppas Styrbjörn Östberg att journaldokumentationen blir mer strukturerad. Det går i dag att dokumentera på flera olika sätt, vilket leder till att det blir svårt att hämta ut data från systemet.

– Det är för mycket fritext i dag. Det finns också mycket mer att göra när det gäller beslutsstöd. I dag har vi interaktionsvarningar, direktkoppling till FASS och kopplingar till PM. Cambio utreder nu ett regelstyrt beslutsstöd och har försöksverksamhet i Östergötland. Det följer vi med intresse.

HIMSS bedömningsskala har reviderats flera gånger sedan år 2011 då Kronoberg fick sin utmärkelse, samtidigt som journalsystemet utvecklats. Ingen ny utvärdering efter bedömningsskalan har gjorts och det går därför inte att säga vilken nivå region Kronobergs system ligger på i dag.

Edvard Lekås, ordförande i Kronobergs läkarförening och Sjukhusläkarnas lokalavdelning, säger att läkarna är förhållandevis nöjda med journalsystemet.

– Vi har många moduler i systemet och utbildningen är bra. Landstinget har haft en bra inställning till våra behov.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera