Nyhetsarkiv

Så har turerna gått kring sjukhusmaten i Stockholm

2006. En omfattande kostutredning görs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Utredningen föreslår att samtliga produktionskök inom landstinget successivt avvecklas och ersätts med mottagnings- och avdelningskök. En extern entreprenör föreslås svara för produktionsprocessen och leverans av kyld mat till sjukhusens mottagningskök, där kyld mat ompackas och distribueras till avdelningsköken för tillagning/uppvärmning.

Maj 2007. Landstingsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till kostförsörjning baserad på kostutredningen.
Januari 2008. Sodexo inviger ”Europas modernaste produktionskök”, Stjärnköket i Märsta, med inriktning på kallmatsproduktion samt nya konceptet SoFresh.

Februari 2008. Anbudsförfarande går ut på Sveriges hittills mest omfattande upphandling av kostförsörjning, fas 1, till Karolinska Universitetssjukhusen, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus, ett kontrakt värt drygt 900 miljoner kronor.

Juni 2008. Avtal tecknas med Sodexo, efter en upphandling där endast ett annat företag, Svenska Försvarsrestauranger, lagt ett konkurrerande anbud. Kontraktet gäller fram till mars 2015.

April 2009. Det nya matsystemet införs på Södertälje sjukhus och Karolinska i Huddinge, där de allra flesta avdelningar får enportionsmat, dels av typen SoFresh, dels cook chill, förpackat, uppvärmt och serverat i plastlådor.

Maj 2009. Sjukhusmaten i Stockholm hamnar i hetluften. I en kritisk artikelserie i Svenska Dagbladet talas det om matlådor som exploderar under uppvärmning, mängder av tillsatser och bristen på både matkvalitet och värdighet.

Juni 2009. Systemet införs även på Karolinska i Solna och kritiken fortsätter.

Juli 2009. Sveriges Kommuner och landsting dömer ut Stockholms läns landstings upphandling av sjukhusmat, vilken anses bryta mot kommunallagen, vara odemokratisk och styrd av informella krafter. Ärendet anmäls till Konkurrensverket, som dock valde att avskriva ärendet vid årsskiftet.

September 2009. Trots all kritik och alla frågetecken införs systemet även på Danderyd. En första patientenkät genomförs på Karolinska Institutet, vilken ger svidande kritik mot såväl matens kvalitet, bristen på tillbehör och serveringssättet med svarta plastlådor som sägs bryta mot landstingets värdegrund.

2010. Fas 2 av kostupphandlingen, som berör patientmaten på Södersjukhuset samt ett antal mindre sjukhus med psykvård och långvård, är inte klar och har tillfälligt avbrutits i väntan på resultatet av den granskning av upphandlingen som pågår. Driftstart är planerad till februari 2011.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera