Nyhetsarkiv

Så här ska sjukhusen mäta och rapportera

Tanken är att resultatet i fram­tiden ska leda fram till öppna jämförelser, även om huvudsyftet är att få till stånd ett förbätt­ringsarbete.

Varför valde ni kl 06.00. Överbeläggningarna är ju fler senare på dagen?

Margaretha Rödén: Vi ville inte lägga ytterligare arbetsuppgifter på en redan tyngd vårdpersonal mitt i förmiddagsruschen. Det är jämförelsen som är intressant. Men det står ju varje landsting och sjukhus fritt att mäta konti­nuerligt, vi gör det i Väster­norrland.

Det fanns ett förslag att även mäta och rapportera in utskrivningsklara patienter. Varför blev det inte så?

Det var nog främst jag som var emot det. Det blir för mycket. Vi måste först se till att mätningarna av överbeläggningar och utlokaliseringar fungerar. Därefter kan vi gå vidare.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera