Nyhetsarkiv

Så här har Försäkringskassan byggt upp sin myndighetspraxis

1. Den så kallade Smits och Peerboomsdomen i EU-domstolen från 1999 ger varje land rätt att utforma sitt eget sociala trygghetssystem och villkoren för att få rätt till förmåner inom detta system, enligt punkterna 44 och 45.

2. Den svenska hälso- och sjukvårdslagens paragraf 3a säger att patienten inte har rätt till behandling utanför det landsting inom vilket han eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

3. Enligt Jelinek-domen ska den vårdmetod som används utomlands enligt Försäkringskassan vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet.

Slutsats: Patienter har endast rätt till ersättning för vård i andra EU-länder om vården finns i hemlandstinget och om den utländske vårdgivarens metoder är identiska eller i flera avssenden överensstämmer med de metoder som används i patientens hemlandsting.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera