Nyhetsarkiv

Så här försöker SKL vilseleda Sveriges patienter

I själva verket är sanningen att Sveriges regering valt att inte kräva förhandstillstånd och att följa EG-rätten utan begränsningar, vilket innebär att Sveriges patienter idag har rätt till samma vård inom EU som de skulle fått i sitt hemlandsting och få den ersatt av Försäkringskassan.

Men det är en sanning som SKL inte ansett vara värd att berätta för Sveriges patienter. Istället skriver SKL så här på hemsidan i en artikel med rubriken ”Hälso- och sjukvård (inklusive tandvård)”: ”För vård på sjukhus har EG-domstolen godkänt att medlemsländerna har system för förhandsbesked, dvs. att patienter får resa utomlands för vård endast efter tillstånd från den egna staten eller försäkringskassan.

Sådana tillstånd måste dock beviljas om patienten inte kan få vården eller minst lika effektiv vård i skälig tid i det egna medlemslandet”.

Den ovinklade sanningen är att EG-domstolen sagt att medlemsländerna själva får bestämma om de vill införa förhandstillstånd eller inte. Den svenska regeringen, tillsammans med flera andra EU-länder, har valt att inte införa förhandstillstånd.

Skandal

– Det är skandal att Sveriges kommuner och landsting försöker föra patienterna bakom ljuset med halvsanningar.

Landstingen är ytterst ansvariga för majoriteten av den vård som ges i Sverige och har därför en demokratisk skyldighet att upplysa patienterna om de vårdmöjligheter som finns, säger Marie Wedin ordförande i Sjukhusläkarföreningen, som kräver att landstingen nu informerar landets patienter och de anställda inom sjukvården ärligt och uppriktigt om patienternas rättigheter till vård i EU.

Marie Wedin är också kritisk till att SKL i sin information försöker dölja vilka omfattande rättigheter patienterna har med ordalag som att patienterna under vissa förutsättningar har rätt till ersättning för vård inom EU.

– Dessa vissa förutsättningar är i själva verket att patienten ska vara folkbokförd i Sverige och skulle fått vården i sitt hemlandsting. Alltså i stort sett samma förutsättningar som gäller för vård i Sverige.

Sjukhusläkaren har också undersökt vilken information landstingen ger på sina hemsidor. Vi har inte lyckats hitta någon som helst information om de svenska patienternas omfattande rätt till vård inom EU.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera