Nyhetsarkiv

Så gick debatten för bara fem år sedan

– Det ska nästan vara så att någon ligger och dör hela tiden för att Socialstyrelsen ska kunna utfärda viten.

Det beskedet gav Thomas Tegenfeldt, ställföreträdande chef för Socialstyrelsen då han var inbjuden att debattera vårdplatsbrist och överbeläggningar på Sjukhusläkarföreningens fullmäktige möte 2008.

– Ett problem när det gäller att agera mot bristen på vårdplatser, menade Thomas Tegenfeldt var att det faktiskt alltid varit ett problem.

– Det är svårt att säga att just nu har problemet nått den kritiska punkten. Det är inte så att vi inte är medvetna om problemen. Men vad ska vi göra? Vi kan ju inte säga till medicinkliniken i Falun att man ska ha tio vårdplatser. Vad i herrans namn ska vi grunda den siffran på? Vi kan ju inte utfärda en föreskrift som lyder: ”Det är förbjudet att utlokalisera patienter i sjukvården”. Var ska de patienterna ta vägen? menade Thomas Tegenfeldt.

Han fick svar av Sjukhusläkarföreningens förre ordförande, Gunnar Sandberg, som menade att det hade varit en alldeles utmärkt föreskrift.

Thomas Tegenfeld, framhöll att oavsett åsikt så går det inte att förneka att Socialstyrelsen och sjukvården lever i ett ekonomiskt sammanhang. Ställer man krav på en klinik så tar man från en annan.

– Det är väldigt känsligt att ge sig in i resursfrågan i en politiskt styrd organisation, menade han.

– En stor bakomliggande orsak till bristen på vårdplatser är det dåliga omhändertagandet av multisjuka äldre i primärvården och kommunerna, plus att geriatriken rustats ned de senaste 20 åren, menade han. Är man 20 år och har akut leukemi så får man en vårdplats på minuten, men är man 87 år och multisjuk och inte klarar sig hemma så är det väldigt svårt att hitta en plats, sade Thomas Tegenfeld, som tyckte att problembeskriv­ningen borde differentieras lite grann.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera