Nyhetsarkiv

Så fungerar Karolinskas poängystem

Går det till exempel att arbeta mycket kvällar och helger som ger många poäng och på så vis få kortare arbetstid?

– Nej, den avtalade arbetstiden är 37,5 timmar per vecka. Om du inte valt att gå ner i arbetstid vill säga. Det går med tre månaders varsel för att forska eller för att vara föräldraledig. Dock bara ner till 50 procent.

Motsatsen då, kan man få en jättelik lön genom att bara arbeta kvällar och helger?
– Det kan bli en glad överraskning i lönekuvertet. Du kan tjäna mer genom att jobba poängrika pass så länge du följer arbetstidslagen.

Går det att bara arbeta dagtid vardagar?
– Ja, rent teoretiskt. Fast det gör ingen av våra läkare på akuten. Dessutom behöver du jobba 40 timmar per vecka för att komma upp i full grundlön om du bara jobbar dagtid.

Kan läkarna arbeta olika många timmar?
– Nej, egentligen inte. Om du inte går ner i arbetstid under en längre period vill säga.

Det hävdas att snittlönen för akutläkarna på Karolinska är cirka 52 000 kr i månaden. Det låter mycket. Hur kommer man upp i det och vad är grundlön och vad är poäng?
– Grundlönen är anpassad och samma som på många andra sjukhus. Det vill säga mellan 45 000 kr och 57 000 kr i månaden för en erfaren specialist. Många av våra akutläkare är seniorer och dubbel- eller trippelspecialister med akademisk erfarenhet. Därav en hög grundlön.
Poängen kompenserar bara för obekväma arbetspass.

Normalt utgör 30 procent av en läkares lön ersättning för jourtid. Hur fungerar det för akutläkarna på Karolinska? Vad är deras grundlön enligt avtalet och hur kommer poängsystemet in?
– Först förhandlar vi om en grundlön. Den skiljer efter dina meriter som på alla andra sjukhus. Sedan kommer poängsystemet på detta. Det erbjuder lika möjligheter för alla och ersätter jouravtalet. Vår målsättning har varit att poängsystemet ska vara något förmånligare för den anställde läkaren än jouravtalet.

Går det att samla på sig poäng från en månad till nästa? Kan man hamna i underskott som följer med?
– Nej, poäng kan inte sparas. Varje månad räknas klart och poängen nollas. Vi är alltså kvitt med akutläkarna efter varje månads lönekuvert.

Går det att göra en jämförelse med en läkare som arbetar i det traditionella systemet och har 42 000 kr i grundlön med en akutläkare som har 42 000 kr i grundlön?
– Anta att de jobbar likadant under ett år. Samma dagar och samma tider. Akutläkaren kommer då att ha cirka två procent mer i lönekuvertet. Vårt avtal garanterar dessutom minst 10 dagars fortbildning och du har också en femtedel av din schemalagda tid avsatt till administration, handledning eller kurser. Alltså tid utan patienter.Så här ser poängsystemet för akutläkare
på Karolinska Universitetssjukhuset Solna ut.

Poängsystemet ersätter joursystemet. En poäng motsvarar en arbetad timme. Varje timme poängsätts efter vilken tid på dygnet du arbetar.
Exempel:
måndag 06.30 – 17.00 1,0 poäng
måndag 17.00 – 22.00 1,5 poäng
måndag 22.00 – 06.30 2,0 poäng
tis-torsd 06.30 – 17.00 1,0 poäng
tis-torsd 17.00 – 22.00 1,2 poäng
fredag 06.30 – 17.00 1,0 poäng
fredag 17.00 – 22.00 2,0 poäng
fredag 22.00 – 07.00 2,4 poäng
lördag 07.00 – 22.00 2,0 poäng
lördag 22.00 – 07.00 2,4 poäng
söndag 07.00 – 07.00 2,0 poäng
Storhelger som jul, påsk 3,0 poäng
Arbetstid: Schemalagt treskift, en heltid motsvarar 37,5 timmar i veckan. 20 procent av arbetstiden avsatt till annat än patientarbete.
Löner: Poängsystemet ger ungefär samma nivåer som jourersättningarna. Enligt Karolinska cirka två procent mer. En genomsnittlig månadslön är grundlönen X 1,36 poäng.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera