Nyhetsarkiv

Så förvarnas sjukhusen om kommande sjukdomar

Genom loggar om vad folk har ringt 1177 Vårdguiden om, kan Smittskyddsenheten vid Norrlands universitetssjukhus förvarna sjukhusen om sjukdomar som är på gång.

Smittskyddsenheten vid Norrlands universitetssjukhus använder sig av ett system, ”hälsoläge” på datorn. Här får de utifrån loggar från 1177 Vårdguidens dygnsstatistik där de kan se vad folk har ringt in för.

Med hjälp av de uppgifterna kan Smittskyddet ge sjukhusen bättre framförhållning inför exempelvis influensa och vinterkräksjuka, enligt smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

– Nu ringer många i Skellefteå till exempel in för kräk och illamående. Då har vi en dialog med sjukhuset i Skellefteå om detta, berättar han.
På så sätt ger man sjukhusen en hint om något är på väg att bryta ut, har nått toppen eller är i avtagande, säger Stephan Stenmark och visar på datorn hur röda kurvor indikerar att tröskelvärden för normalvärde har överskridits.

– Nu har lärt oss att när ett visst antal föräldrar ringer för sina barns feber, då är influensan på väg, säger han.

Systemet föddes ur det stora utbrottet av cryptosporider i Västerbotten för sju år sedan, när omkring 20 000 skelleftebor insjuknade av vattenparasit. Då började man förstå nyttan av att sammanställa statistik på dem som ringde 1177.
Hade man haft detta system för hälsoläge då, skulle vården mycket tidigare ha fått signal om att det var något som hände därute i samhället som man borde ha koll på. Som varför det var så många i Skellefteå som vid en viss tidpunkt hade diarré.
– Då hade man kunnat ringa till vårdcentralen och säga att de bör ta prov tills vi fattat vad det handlar om, säger Stephan Stenmark.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera