Nyhetsarkiv

Så fick Janne Josefsson fram bilden av en repressiv ledning

Det har blivit möjligt tack vare att Peter Magnusson tvingades lämna in sina hemliga inspelningar till justitikekanslern som bevismaterial när den folkpartistiske landstingspolitikern Mikael Trolin anmälde klinikledningen för brott mot yttrandefriheten.

Sjukhusläkaren har jämfört vad som sades i de två debattprogrammen med vad som egentligen sades på Peter Magnussons hemliga inspelningar.

Vår jämförelse visar att Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö, utesluter saker som sägs som inte passar in och utan hämningar klipper och klistrar uttalanden ur de mest skilda sammanhang för att få ihop sin skandal och sitt ”scoop”.

Saker som sägs efter en och en halv timme i ett sammanhang klipps ihop med uttalanden som görs efter två timmar i ett annat sammanhang som följs av påståenden som sägs efter 50 minuter i ett tredje sammanhang, osv, osv.

När Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö är klara med sitt klipp- och klistrande, av ett nära två och en halv timme långt möte, har de fått ihop en sekvens på tre minuter och 40 sekunder med uttalanden från klinikledningen. Staplade på varandra ger de intryck av en ledning som är skrämmande repressiv.

Och den fejkade sekvensen går hem bland politikerna på läktarplats som sväljer historien med hull och hår och inte är sena att tävla med varandra i fördömanden.

Men vår jämförelse visar att uttalanden, som sagts i välmening och av oro för hur man ska lyckas med ett framtida åtgärdsprogram och en försoning klipps ihop med andra uttalanden, så att intrycket blir att ledningen inte försöker komma tillrätta med problemen utan istället försöker skuldbelägga Peter Magnusson för att han gått till media.

Så här lät det i programmet:

Här är ett exempel på hur det kunde låta i Janne Josefssons och Axel Gordh Humlesjös tre minuter och 40 sekunder ihopklippta sekvens, när uttalanden från olika sammanhang och tidpunkter klippts ihop:

…Kajsa Giesecke: Du har inte förstått att hon grät den här flickan och du har inte förstått att de här två uppever att de har utpekats som rasister i media. Jag är förvånad att du inte förstår att du sårat så många, för det har du. Du får bara acceptera att så är det Peter, att de känner sig ledsna och sårade och känner sig kränkta och att de liksom i hela Sverige har blottats som en oerhört rasistisk grupp. Kan du sätta dig in i det?
Louise Claesson: Hur ska jag kunna vara din chef hädanefter? Hur ska jag kunna lita på dig?….

Klippen i sitt sammanhang

Uttalandet föregås av att Kajsa Giesecke är bekymrad över Peter Magnussons berättelse under mötet när han säger att han kört ut en annan undersköterska från salen med orden: ”Gå ut! Jag tar över. Jag tycker inte att vi gör ett bra jobb längre. Jag tycker inte att vi ska bedriva hat här, vi ska bedriva vård”.

Undersköterskan, som hade en annan version, hittades gråtande av chefsfsjuksköterskan dagen därpå. Peter Magnusson menar att han på ett vänligt sätt bett henne lämna salen och inte uttryckt sig hårt på något sätt.

Han säger att han inte kan förstå att undersköterskan blev ledsen, det var hon som skrek saker åt honom i korridoren. Peter Magnusson menar att det var undersköterskan som var rosenrasande, men att det inte handlade om en konflikt. Han tycker inte att undersköteskan skötte samtalet bra och säger att han är van att man pratar ut.

Så lät det i verkligheten:…Jag är förvånad att du inte förstår…

1.57.01 in på bandet

Kajsa Giesecke: Vi måste göra någonting åt det här. Det är precis som du säger. Det här är allvarligt och vi har en mängd människor. Jag har personligen kryssat, men jag är förvånad att inte du förstår att du sårat så många, för det har du.

Peter Magnusson: Jag säger inte, jag har aldrig sagt att jag inte förstår.

Kajsa Giesecke: Men nu gör vi så här Peter att vi försöker att gå vidare och det här är mitt förslag att göra på det här sättet. Jag kan inte se riktigt någon annan väg att gå, för de vägar vi försökt när det gäller rent allmänt att gå ut på kliniken och alla de system vi har för att fånga upp sådana här saker har ju fallerat.

Så här lät det i verkligheten…Du får bara acceptera att så är det Peter…

1.33.54

Uttalandet görs under den del av mötet där Kajsa Giesecke tar på sig allt ansvar för allt som eventuellt gjorts fel och försöker övertyga Peter Magnusson om att han ska arbeta sida vid sida med henne för att skapa en åtgärdsplan. Något som helt förtigs av Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö i sändningen, trots att de hämtar ett klipp ur den delen av samtalet.

Senare i samma sekvens säger Kajsa Giesecke till Peter Magnusson: Jag kommer inte att ge mig, innan du kan stå upp och säga att du tycker att vi åtgärdat det här.

Klicka här för att höra på sekvensen ur den hemliga inspelningen

Kajsa Giesecke oroar sig dock för att Peter Magnusson inte inser att det finns en förtroendekris mellan honom och hans kollegor efter att han anklagat dem för rasism i TV.

(1.33.20) Kajsa Giesecke:…det är klart att det är en kritik av mig för jag skulle kanske också ha hanterat det här på ett annat sätt, det är det du säger att jag borde ha agerat på ett annat sätt.

Peter Magnusson: Det har jag ingen uppfattning om. Om du har gjort något fel.

Kajsa Giesecke: Men det är jag som är ansvarig. Det är liksom jag som skulle gjort någonting. Det ligger helt på mig. Jag visste om det här. (Incidenten med hyrsjuksköterskan.)

Peter Magnusson: Det min kritik började som, det är ju….

Kajsa Giesecke: Men om vi försöker vända det här nu. Vi har ju en del problem nu Peter. Vi har en förtroendekris mellan dig och dina kollegor.

Peter Magnusson: Jag har inte upplevt någon sådan, men du säger det.

Kajsa Giesecke: Det finns, det finns, (1.33.54 ) du får bara acceptera att så är det, att de känner sig ledsna och sårade och känner sig kränka och att de har i hela Sverige blottats som en oerhört rasistisk grupp. XX är lika drabbad som alla andra.

Peter Magnusson: Han är en av dem som säger att han inte känner sig drabbad.

Kajsa Giesecke: Men han är ju det. Folk ringer ju till mig och säger vilken rasistisk klinik du har och om de sedan träffar xx så är ju han en av mina rasistiska läkare. Alla har ju fått den här stämpeln. Det är ju så.

Peter Magnusson: Men hur ska vi gå tillväga då?

Kajsa Giesecke: Just precis, hur ska vi gå tillväga. Du måste vara en del i det här och arbeta med oss i det här. Och vi kommer på något sätt att lägga upp en plan…

Men Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö nöjer sig inte med att bara klippa och klistra för att få fram bilden av en aggressiv klinikledning.

I SVT Debatt den 26 februari framställs Peter Magnusson som ett ensamt offer som kämpar mot ”makten” i rättegångsliknande möten.

Så här lät det i sändningen:

Axel Gordh Humlesjö: – En vecka efter att Peter var med i Debatt kallades han till samtalet som Kajsa pratade om. Ensam på ena sidan satt Peter och på andra sidan satt verksamhetschef Kajsa Giesecke, personalchef Ulrika Campbell, chefsjuksköterska Lousie Claesson och överläkare Mikael Fjällid. Peter var rädd att allt inte skulle gå rätt till och tog därför med sig en bandspelare till mötet.

Sanningen var att samtalet, ett drygt två timmar och 20 minuter långt möte den 9 februari, inleds med att klinikledningen oroar sig för att Peter Magnusson inte har facket med sig då han kommer.

Den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid ställer frågan om den fackliga representanten och Peter Magnusson svarar:

– Det är ju Kerstin, men jag sade att jag inte tyckte att det behövdes i nuläget, om vi blir väldigt ovänner så sade hon att då får jag väl ringa till henne då.

Mikael Fjällid: Så det var hon som var tänkt då.

Peter Magnusson: Ja.

Efter en stunds kallsnack mellan Mikael Fjällid och Peter Magnusson om att Peter Magnusson tillbringat tre dagar i Lofsdalen säger Louise Claesson som anlänt till mötet: Ska inte facket vara med?

Peter Magnusson: Jag sade just det. De har ju erbjudit sig, men jag sade att jag tyckte inte att det behövdes i nuläget. Jag sade just till Micke om vi blir väldigt ovänner så får jag väl ringa dom då.

Kajsa Giesecke: Det behöver vi väl inte bli, men du bör ju ha dom som, vi bör ju ha dom som…(avbryts)

Louise Claesson: Fast dom är ju egenligen bara tänkt som stöd Peter, inget annat.

Kajsa Giesecke: Ja, det är upp till dig om du vill ha dom med.

Peter Magnusson: Ja, vill och vill, jag har inget emot det, men jag kände bara att det inte riktigt behövdes och dom sade att om det är något så ring.

Kajsa Giesecke: Okey.

Peter Magnusson: Då ringer jag om det är något.

Personalchefen: Det är helt upp till dig Peter.

Peter Magnusson: Dom frågade. Jag tycker väldigt bra om Kerstin, det är inte det…

Och Janne Josefssons och Axel Gordh Humlesjös mediala grepp med rättegångsliknande bilder och beskrivningen av Peter Magnusson som ett ensamt offer rädd att allting inte ska gå rätt till går hem direkt bland politikerna på läktarplats i TV-studion.

När Janne Josefsson vänder sig till Birgitta Sevefjord, landstingspolitiker för vänsterpartiet, och vill ha ett snabbt uttalande svarar hon med rättegångsbilderna ännu färska på näthinnan att mötet ”verkar ju mera vara en rättegång än ett försök att komma tillrätta med problem som man har inne på sjukhuset och också i första hand att skydda de chefer som är delaktiga i de rasistiska strömningar som finns inne på sjukhuset”.

Landstingsrådet Birgitta Rydbergs reaktion i studion är också omedelbar. Hon säger att hon blir alldeles förfärad av det som Peter Magnusson fått utstå och menar att det är fullständigt oacceptabelt av ledare i vården att behandla honom som en kriminell tjallare.

Eva Dannert, som sitter i sjukhusets styrelse, kräver omedelbart att ledningen för IVA rannsakar sig själv.

Den 3 minuter och 40 sekunder långa anklagelseakten på storbildsskärm i studion har gett effekt.

Men hur sann är bilden?

I november slår JK fast att mötena skötts korrekt och att läkarna agerat föredömligt. Så här skriver JK: ”Granskningen har visat att det inte funnits något syfte från sjukhusledningens sida att vidta någon repressalie eller någon annan otillåten åtgärd mot Peter Magnusson…Kajsa Giesecke klargjorde flera gånger att hon tog uppgifterna på allvar och att Peter Magnusson hade rätt att gå till media. Även Mikael Fjällid gav uttryck för att denne hade rätt att uttala sig i medierna”.

…och så här lät det i P 1:s Medierna

I januari 2011 följer ”Medierna” i P1 upp Sjukhusläkarens avslöjande att rasismanklagelserna mot IVA varit grundlösa.

Så här lät det då Martin Wicklin och Petter Ljunggren på Medierna frågade ut Axel Gordh Humlesjö:

Martin Wicklin: “Vi har lyssnat på två av de hemliga inspelningar som Peter Magnusson gjort. Av de fem timmar inspelat material framkommer till skillnad från i snutten som spelades upp i Debatt att både verksamhetschefen och den medicinskt ledningsansvarige läkaren gång på gång betonar att man tar hans uppgifter på allvar och tror på honom och att man med hans hjälp vill gå vidare.

Petter Ljunggren: ”Jag har ju lyssnat på inspelningarna och jag måste säga att bilden är ju som jag får att den ansvarige verksamhetschefen vill ju inleda ett samarbete med den anställde Peter Magnusson, hon är ju angelägen om det…hon säger gång på gång att hon tar hans uppgifter på allvar. Nu måste vi göra någonting åt detta och de har ett uppföljande möte sedan, innan er sändning, som just av justitiekanslern bedöms som väldigt professionellr och där de är måna om hur han mår.

Axel Gordh Humlesjös svar på Petter Ljunggrens fråga är att det handlar om vilken känsla man förmedlat till Peter Magnusson.

I sändningen förtigs att Peter Magnusson erbjudits att arbeta tillsamans med ledningen för att ta itu med de problem han påstår finns.

Men Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö förtiger också att det hållits ytterligare ett möte mellan klinikledningen och Peter Magnusson två dagar före sändningen. (Se separat artikel).

Under det mötet har Peter Magnusson berättat att han bara kunnat erinra sig fyra incidenter där invandrare ska ha behandlats sämre.

Under mötet, som han spelar in i hemlighet, framgår också att han inte sagt något, ens muntligen till någon på sjukhuset om någon av incidenterna, förutom kontroversen kring den romske mannen.
Dessa viktiga fakta mörkar Janne Josefsson och Axel Gordh Humlsejö. I stället påstår SVT Debatts reporter, Axel Gordh Humlesjö, att Peter Magnusson ”larmat flera gånger om vanvård innan han bestämde sig för att gå till media”.

Det blir lynchnings-TV

Tonen i program två blir minst lika hård och anklagande som under det första programmet, där Janne Josefsson redan efter tio minuter utsåg sig själv till domare och undrade om verksamhetschefen Kajsa Giesecke ”levt totalt isolerad” när hon svarade att inget rapporterats till klinikledningen.

Under sändningen vänder sig Janne Josefsson till än den ene än den andre landstingspolitikern, som inte har en susning om någonting i sakfrågan, och kräver besked vad de ska göra åt ledningen.
Han nöjer sig inte med att sjukhusets styrelseledamot Eva Dannert säger att ledningens handlande är oacceptabelt, utan frågar:

– Har du något mer att säga än att det är oacceptabelt?

Till socialministern Göran Hägglund säger han:

– Är det inte en stor skam att chefer i den offentliga sektorn ska behöva sätta sig på skolbänken för att lära sig grundlagen.

Och Göran Hägglund hakar på och svarar att det förstås är bedrövligt.

Idag vet vi att Sveriges högsta rättsliga instans i de här frågorna, JK, inte tyckte att ledningens agerande var varken skamligt eller bedrövligt.

När Eva Dannert säger att man börjat arbeta med invandrarfientlighet så säger Janne Josefsson “att det verkar ju inte så när man hör det här”. Och när hon fortsätter och menar att nu gäller det för sjukhusledningen att ha ork och engagemang, blir Janne Josefssons kommentar:
”De verkar ju ha engagemang och ork, frågan är bara vad de använder den till.”

Men innan kvällens “lynchnings-TV” är över ska tittarna ge sin dom, så Axel Gordh Humlesjö kompletterar den offentliga hängningen i studion med mail från tittarna som kräver ledningens avgång.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera