Nyhetsarkiv

Så botas IT-frustration i vården

Ett och samma journalsystem kan i praktiken vara helt olika som gränssnitt, mellan sjukhus och även mellan avdelningar, sa Karin Båtelson. Dessutom saknar de som ska arbeta i systemen ofta tillräckliga kunskaper. Det sprids missuppfattningar och rykten, till exempel om att det inte är möjligt att få fram en viss typ av uppgifter i systemet.

– Vi måste ha IT-utbildningar med kvalitet, dessutom borde de vara obligatoriska, sa Karin Båtelson.
Visst förekommer det fel i systemen som behöver rättas till, men många problem kan lösas med utbildning, dialog och IT-ronder, menar Karin Båtelson.

– Släpp in systemleverantörer i verksamheten tillsammans med IT-ansvariga. Låt dem följa med i arbetet under en dag så att de ser var problemen uppstår i praktiken.

Sådana så kallade medsITningar genomförs regelbundet på Sahlgrenska. Ofta framkommer likartade problem, till exempel blir det tydligt att alla funktioner i systemen inte används. Detta kan sedan följas upp genom spridning av tricks och tips.

– Följ upp med IT-ronder med en systematisk genomgång av IT-arbetsmiljön. Kartlägg hårdvara, program, utbildning och haverirutiner och skriv en ordentlig handlingsplan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera