ADMINISTRATION

Så bollar sjukhusen runt småsummor

1,24 kr för ett labbsvar och 3,50 kr för it-support. I nästan tre fjärdedelar av landets regioner sker interna transaktioner av småsummor inom sjukhusen som kräver manuell verifiering. Sjukhusläkaren har granskat de frustrerande småsummorna som genererar mängder med administration.

Långa rader av småsummor som bollas runt i sjukvårdsorganisationerna och genererar onödig administration. Kan det verkligen stämma? Sjukhusläkaren bestämde sig för att undersöka tipset som kom till redaktionen. Vi begärde därför ut samtliga fakturor under 200 kronor som har hanterats internt och krävt manuell verifiering hos regionerna under 2022 och första kvartalet i år.

Granskningen visar att fenomenet förekommer på sjukhusen i 16 av landets 21 regioner. Hos några i större omfattning, som till exempel på Karolinska universitetssjukhuset i region Stockholm och på sjukhusen i region Jönköping och region Dalarna. Ibland är summorna som bollas runt nästan löjeväckande små. Till exempel visar de listor vi fått från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm att det genomförde 150 interntransaktioner på under en krona i fjol. I Region Halland var motsvarande dryga 90 dito. Även i exempelvis Region Dalarna och Region Jönköping går det att se hur nästintill obetydliga summor flyttats inom organisationen. I den förstnämnda genomfördes 540 interna transaktioner under tio kronor 2022. Motsvarande återfinns 640 dylika transaktioner i Region Jönköping i fjol.

Granskningen visar också på stora skillnader över landet. I exempelvis Region Värmland valde man 2013 att avskaffa internfakturering helt och hållet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera