Nyhetsarkiv

Röster om Anders Wijkman

Bo Ekman, grundare och ordförande för Tällberg Foundation:

– Anders Wijkman är en sökande människa. Han rör sig över vida fält och är en människa som genuint vill bidra till utvecklingen av rättvisa, kunskap och vänskap. Han har konkret bidragit på många sätt, till exempel genom skapandet av Noaks Ark under sitt arbete för Röda Korset. Under sin tid som Europaparlamentariker initierade han den diskussion och debatt som ledde fram till EU:s direktiv om energieffektivitet. Exemplen speglar Anders personlighet: omsorg om människor och miljö. Ett gott råd till Anders skulle vara att tänka på att framtiden aldrig blivit som det var tänkt. Hoppet ligger i den erfarenhet och kunskap som vi ännu inte har.

Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg:

– Anders Wijkman har uthållighet och förmåga att fokusera på de viktiga frågorna över lång tid. Han såg bland annat till att öka de förebyggande insatserna inom Röda Korsets humanitära bistånd och tog tidigt initiativ till stöd till människor drabbade av hiv/aids och deras anhöriga.

Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute:

– Han har en enorm bredd och erfarenhet från många olika områden. Det ger honom en unik analyskapacitet. Han har både hög trovärdighet vad gäller substans – kunskaper och fingertoppkänsla genom sina politiska erfarenheter, inte minst genom arbetet inom Europaparlamentet. Han är retoriskt mycket stark – övertygande utan att bli arrogant. Hans arbete genom Romklubben och hans ständigt pågående arbete för att få till mer genomgripande förändringar inom exempelvis synen på rådande ekonomiska system är viktigt. Ibland önskar jag dock att han var mindre alarmistisk – viktigt för att hålla ett positivt synsätt som kan stimulera till förändring. Om jag skulle ge något råd är det att fortsätta arbeta – men kanske än mer fokuserat så att hans unika kompetens verkligen används på bästa sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera