Nyhet

Röster från fullmäktige

Två intensiva dagar fyllda av motioner och föreläsningar. Sjukhusläkaren ställde frågan till sju av de närvarande på Sjukhusläkarnas fullmäktige: vad tar du med dig från årets möte? 

Thorun Frennvall, ordförande Sjukhusläkarna Jönköping, överläkare i patologi vid länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län:

– Det var spännande att lyssna på Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, och sjukvårdsminister Acko Ankarberg. Bägge tog upp vikten att vi får fler vårdplatser i sjukvården, något vi kämpat för i många år. Nu är frågan lyft till nationell nivå och det känns väldigt bra. I slutet av förra året riktade Ivo hård kritik mot bristen på disponibla vårdplatser på Höglandssjukhuset i Eksjö. Myndigheten gör ett viktigt arbete. I april kommer vi att ha en klinikombudsdag, då kommer vi att få ta del av ombudens syn på vårdplatsbristen, det är viktiga synpunkter för det fortsatta arbetet.

Maria Örnberg, vice ordförande Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele, chefläkare i Region Västerbotten, överläkare i kirurgi och ortopedi vid Lycksele lasarett:

– Diskussionen om chefsläkarens roll är viktig eftersom det skett en devalvering av chefsläkares mandat de senaste åren. Min åsikt är att vi ska ha chefsläkare som arbetar i nära samarbete med sjukvårdsledningen och som kan påtala problem och brister i sjukvården. Om det inte fungerar behöver vi andra lösningar där chefsläkare får en mer fristående och oberoende ställning.

Lars Edling, vice ordförande Sjukhusläkarna Örebro, överläkare inom verksamhetsområde infektion vid universitetssjukhuset Örebro:

– Det var både roligt och inspirerande att lyssna på sjukvårdsminister Acko Ankarbergs tal där hon lyfte vårdplatsfrågan. Det är så viktigt att vi har politiker och ministrar som verkligen förstår frågan och har en tydlighet kring vad som behöver göras. Det var också befriande att hon föregick motargument som att tekniska framsteg och innovationer kommer att minska antalet vårdplatser i framtiden, men det hjälper ju inte idag då krisen är akut och problemet måste lösas nu. Det var skönt att höra henne säga det.

Kristina Jennische, vice ordförande för Sjukhusläkarna Dalarna, specialist i urologi och allmänkirurgi vid Falu lasarett:

– Det var en lättnad att lyssna på Sofia Wallström, generaldirektören för Ivo.
Hon bekräftade det vi i professionen i åratal har försökt att visa och påtala, nämligen den uppenbara bristen på vårdplatser och hur det hotar patientsäkerheten i akutsjukvården. Det är befriande att vi har en generaldirektör som så tydligt tar ställning i frågan och att myndigheten tar den på högsta allvar.

Josefin Gerdevåg, kassör i Sjukhusläkarna Örebro, specialist i anestesi och intensivvård vid universitetssjukhuset i Örebro:

– Det var första gången jag deltog på Sjukhusläkarföreningens fullmäktige och jag uppskattade verkligen föreläsningarna som var inspirerande, men också alla möten och diskussioner med kollegor i pauserna.
Det är en stor utmaning att lösa vårdplatsfrågan och som sjukhusläkare är det den enskilt viktigaste arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågan.

Rofida Ghazvinian, ordförande för Sjukhusläkarna Malmö, specialist i invärtesmedicin och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus.

– Det är spännande att Sjukhusläkarna har en nära dialog med myndigheter och politiker och att det finns en ständigt pågående diskussion om högt prioriterade frågor som rör sjukvården.

– Det var också intressant att lyssna till Naomi Clyne och hennes föreläsning om ledarskap och betydelsen av vi har läkare med mandat i ledande ställning, och hur det skulle kunna vara i sjukvården. Hon upplyste oss också om hur hälso- och sjukvårdslagen ändrats, vilket var en ögonöppnare, och hur viktigt det är att vi får ett systemskifte i svensk sjukvård där sjukvårdslagen måste ändras.

Shadi Ghobani, ordförande Sylf:

– Det var spännande att ta del av diskussionerna om digitalisering av journalsystem och vad som görs vid E-hälsomyndigheten för att lösa problematiken med icke-kommunicerande system, och vilka kravspecifikationer som myndigheten kan och behöver ställa för att vi ska kunna lösa problemen med bland annat gränssnitt och tekniska standards.

– Det var också intressant att ta del av diskussionen om kvinnosjukvården i Västerbotten och specifikt i Lyckelse. För Sylf är det också intressant ur utbildningssynpunkt, vem ska handleda våra ST-läkare när förlossningsverksamheten tvingas stänga och akutsjukvården hotas? Den här frågan diskuterar Sylf med regionpolitikerna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera