Nyhetsarkiv

Rörd och lättad Eva Nilsson Bågenholm blev historisk

Så sade en märkbart lättad och rörd Eva Nilsson Bågenholm när hon tackade Läkarförbundets fullmäktigedelegater för förtroendet.
Omröstningen den 28 maj om vem som skulle bli förbundets första kvinnliga ordförande, efter 100 år, blev jämn.

Om 16 röster bytt sida hade Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin istället blivit historisk.
Nu vann Eva Nilsson Bågenholm med siffrorna 84-54.
Eva Nilsson Bågenholm avslutade sitt tacktal med en förhoppning om två spännande år och en bra avtalsrörelse.

Framgångsrikt fullmäktigemöte för Sjukhusläkarföreningen 

Det blev ett framgångsrikt fullmäktigemöte för Sjukhusläkarföreningen som fick stöd för samtliga motioner.

Bland annat beslutade fullmäktigemötet att Läkarförbundet ska verka för att 10 procent av läkarbudgeten avsätts för extern fortbildning och vidareutbildning, att behovet av intensivvårdsplatser kartläggs och att Läkarförbundet centralt ska verka för att nya befattningar införs lokalt, för att förbättra sjukhusläkarnas karriärgång.

Förbundet ska också verka för att akademiska meriter i form av disputation och docentur införs i den partsgemensamma lönestatistiken.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera