Nyhetsarkiv

”Rör inte läkarorganisationernas autonomi”

Den turkiska regeringens försök att avsätta styrelserna i landets läkarorganisationer fick ett slut i förra veckan, då åtalet mot Ankaras läkarkammare las ner. I ett stöduttalande uppmanar nu World Medical Association, WMA, och europiska läkarförbundet CPME världens regeringar att respektera läkarorganisationers autonomi.

Protesterna på Taksimtorget i Istanbul försommaren 2013 spred sig snabbt över Turkiet och ledde till kravaller där uppskattningsvis 7000 personer skadades. Turkiska läkarförbundet organiserade då första hjälpen-insatser för att ta hand om de skadade.

Efter protesterna inledde den turkiska regeringen flera rättsprocesser med syfte att avsätta styrelser och disciplinära kommittéer i flera av landets läkarkammare. En ny lag infördes i januari 2014 som kraftigt begränsar läkares möjligheter att utföra frivilliga medicinska insatser.

Den 20 februari skedde ett viktigt avgörande i rättsprocesserna då åtalet mot Ankaras läkarkammare las ner. Ett liknande åtal mot läkarkammaren i Hatayprovinsen las ner i oktober.

I ett gemensamt uttalande skriver nu WMA och CPME att ”rättsfallet i Turkiet är en skam för en demokratisk nation med rikt kulturarv. Det har varit ett angrepp på mänskligheten och en attack på vår professions autonomi. Å andra sidan bevisar detta och andra rättsfall att det ännu finns domare som har behållit tillräckligt med oberoende och mod för att följa sin skyldighet gentemot lagen och inte regeringens önskningar”.

CPME:s ordförande Katrin Fjeldsted understryker att CPME starkt fördömer alla försök att underminera internationellt accepterade standarder för medicinsk neutralitet:

”Läkare har en gemensam medicinsk etik som kräver att de ger medicinsk vård till dem som behöver det, oberoende av patientens administrativa eller medicinska status.”

Mer information på turkiska läkarförbundets hemsida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera