Nyhetsarkiv

Robert Brummer: Låga forskarlöner försvårar rekryteringen

Även om vi i Örebro inte är vinnare trots en hög citeringsgrad av våra publikationer, tycker vi ändå att den nya forskningspropositionen är glädjande. Men det blir inte mycket till nya eller mindre universitet.

Det särskilda stödet till att ta in utländska forskare är utmärkt. Dålig mobilitet är ett av våra stora problem, både inom och utanför landet. Men problemet är de dåliga forskarlönerna. Det är svårt att övertala utländska forskare på lektors- och professorsnivå att komma hit om vi inte kan erbjuda högre löner.

Det finns många orsaker till den kliniska forskningens kris i Sverige. Vi har inte enbart läkarbrist, men också dålig läkareffektivitet. Och vi odlar inte fram unga kliniska forskare, istället ses forskarutbildning snarare som ett bekymmer för att det förlänger vägen till examen, legitimation och specialistkompetens.

Ofta sätts ett likhetstecken mellan klinisk forskning och läkemedelsprövningar, men det är inte de som kommer att höja Sveriges ställning i världen. För mig handlar klinisk forskning om att ha ett kliniskt, patientnära perspektiv i problemdefinieringen. Att man ser patienterna och deras besvär. Patienterna har givit mig mycket inspiration och idéer till forskning. Den så kallade ’grundforskningen’ blir en självklar del av den kliniska forskningsprocessen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera