Nyhetsarkiv

RFSL: Viktigt att hämta in kunskap

Många vårdinstanser och landsting väljer att göra en hbtq-certifiering i samarbete med RFSL. Oftast handlar det då om enskilda enheter genomgår utbildningen. Men att ett helt sjukhus hbtq-certifierats är en helt unik satsning. Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef på RFSL, menar att det handlar om att både förbättra den interna arbetsmiljön såväl som skapa en trygg miljö för patienterna.

– Dels kan man säga att det handlar om att jobba med sin arbetsplats i sig. Att den ska vara öppen och accepterande. Det handlar om att personalen ska känna sig hemma där. Sedan handlar det också konkret om ett bemötande, där det kan handla om utsatta patienter med särskilda behov och som ofta har dåliga erfarenheter och en rädsla för att bli illa bemött, säger Pär Viktorsson Harrby.

Nyckeln till att hitta det rätta bemötandet handlar mycket om att hämta in kunskap, säger Pär Viktorsson Harrby.

– Jag vet att all vårdpersonal tar bemötandefrågor på stort allvar. Det handlar ju inte om att man vill göra fel. Men det är viktigt att man ser att man behöver ta till sig kunskap i hbtq-frågor. Det räcker oftast inte bara med att ha ett grundläggande inkännande förhållningssätt. Det kan vara svårt att vara inkännande på rätt sätt om du möter någon med helt andra erfarenheter än du själv har, säger Pär Viktorsson Harrby och fortsätter:

–Det kan vara så att patienten själv får vara expert och förklara ”hur det är att vara transperson”. Det är något som många upplever och det blir inte ett professionellt möte då.

Vad betyder det att Enköpings lasarett också kommer gå i Pridetåget?

– Det betyder jättemycket. Det betyder mycket för verksamheten internt, att medarbetare känner stolthet över att se att kollegor och chefer tycker det är viktigt. Så det är dels en intern fråga. Sedan  är det viktigt att visa upp för Pridepubliken och besökarna att det här är ett bra exempel på sådana som tar det  här på allvar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera