Nyhetsarkiv

Revisorskritik mot höga hyror för sjukhuslokaler

Landstingsrevisorernas rapport Internhyressystemet i praktiken visar att hyresnivån ökat med mellan 61 och 66 procent mellan 1999 och 2010 för de tre största enheterna – Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Den största ökningen – 66 % – gäller för Karolinska, beroende på att lokalerna betraktas som avvecklingsobjekt i väntan på NKS. Då tillämpas en tilläggshyra för ombyggnadsprojekt och verksamhetsanpassningar, som innebär att kostnaderna för varje ombyggnad ska fördelas över en kortare tidsperiod, 3-10 år. Högst kvadratmeterhyra har Stockholms läns sjukvårdsområde, med verksamhet inom psykiatri och beroendevård.

”Hyressättningen och intäktsnivån har legat på en nivå som kraftigt överskrider kostnaderna för fastighetsförvaltningen och som innebär att det långsiktiga avkastningskravet för LFS sedan 2003 vida har överstigits. Detta indikerar att hyressättningen vid sjukhusen knappast kan sägas ha varit på en försiktig nivå”, skriver revisorerna. De påpekar även att landstingets fastighetsbolag Locum har en monopolliknande ställning och att det därför är viktigt med tydliga regler och transparens i principerna för hyressättning.

Revisorerna efterlyser en uppföljning av hyressystemet och hur det kommer sig att överskotten har kunnat bli så stora.

Genom internhyressystemet debiteras vården i Stockholm kostnader på nästan 2,5 miljarder kronor per år.

LFS står för Landstingsfastigheter i Stockholm.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera