Nyhetsarkiv

Revisorer: ”Kritiken mot Heroma alarmerande”

I Uppsala har kommunens revisorer sammanställt en enkätundersökning där 72 procent (834 personer) av de tillfrågade har besvarat frågorna.

Slutsatsen från Kommunens revisorer är att mot bakgrund av det stora antalet svar som kommit in och de omfattande skriftliga kommentarerna som lämnats ”måste resultatet ses som mycket alarmerande”.

Omfattande kritik riktas mot att systemet är användarovänligt och mycket omständligt. Systemet uppges inte heller vara anpassat till flertalet användare, med risk att fel uppstår. Arbetet med Heroma anses även ta för mycket tid och kräver omfattande behov av support.

I kommentarerna har flera personer frågat sig varför kommunen återigen implementerar ett IT-system (Heroma) med så stora brister ur ett användarperspektiv. Revisorerna instämmer i frågan.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera