Nyhetsarkiv

Revisorer: ”Kritiken mot Heroma alarmerande”

I Uppsala har kommunens revisorer sammanställt en enkätundersökning där 72 procent (834 personer) av de tillfrågade har besvarat frågorna.

Slutsatsen från Kommunens revisorer är att mot bakgrund av det stora antalet svar som kommit in och de omfattande skriftliga kommentarerna som lämnats ”måste resultatet ses som mycket alarmerande”.

Omfattande kritik riktas mot att systemet är användarovänligt och mycket omständligt. Systemet uppges inte heller vara anpassat till flertalet användare, med risk att fel uppstår. Arbetet med Heroma anses även ta för mycket tid och kräver omfattande behov av support.

I kommentarerna har flera personer frågat sig varför kommunen återigen implementerar ett IT-system (Heroma) med så stora brister ur ett användarperspektiv. Revisorerna instämmer i frågan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera