Nyhetsarkiv

Revisionskritik mot KI:s hantering av biobanksprojekt

Den externa revisionen av den nationella biobanksifrastrukturen BBMRI är nu klar och har lämnats in till Vetenskapsrådet. Revisorerna har hittat ett antal fakturor som de anser belastat projektet på ett felaktigt sätt, och ifrågasätter även att styrningen så kraftigt centraliserats till KI.

Det var i fredags som nyheten om att biobanksinfrastrukturprojektet BBMRI med Karolinska institutet som värduniversitet havererat. Vetenskapsrådet gjorde avslag på den ansökan om fortsatt finansiering som Karolinska institutet lämnat in och beviljade istället endast ett avtrappningsbidrag på 11 miljoner under de kommande två åren. Beslutet hade föregåtts av ett kritiskt brev från tre föreståndare för så kallade noder i projektet stationerade vid andra deltagande universitet. När KI på begäran lämnade in en handlingsplan för att rätta till de problem som kritiken föranlett – bland annat kritiserades KI för att styra medel till den egna verksamheten – godkändes den inte av Vetenskapsrådet. En extern rapport tillsattes också, vilken gjordes av företaget Ernst&Young, och den är nu klar.

I revisionsrapporten hittas ett flertal fakturor som belastar BBMRI på ett felaktigt sätt, konstaterar revisorerna. Bland annat har underhållskit till två robotar köpts in med medel från BBMRI, trots att den ena roboten står inventerad under KI:s egen biobank. Revisorerna har även upptäckt att under tre månader 2010 betalades både lön på 179 000 kronor till en person som även fick ersättning som konsult på 570 000 kronor under samma period.

I den kritik som i ett brev riktades mot KI:s hantering av BBMRI ansågs det ligga en snedvridning i hur pengar fördelades, och att KI styrt över pengarna till egna projekt. De siffror som revisorerna presenterar visar på att få investeringar gjorts ute i noderna på andra universitet.

Inom ett av projektens så kallade arbetspaket köptes utrustning för 63,4 miljoner kronor i, men endast 4,6 miljoner* kronor hamnade i verksamheter utanför KI. I den budget som godkänts för 2013 finns en post på 10 miljoner kronor för investeringar i noderna, och för 2014 en liknande post på 5 miljoner kronor. Men inga av de investeringarna gjordes. Noderna vid andra universitet ska heller inte ha fått budgeten för 2015 skickad till sig.

Vidare anser revisorerna att organisationsstrukturen där KI är värduniversitet och samtidigt den part som utser styrelsen och tillsätter föreståndaren har lett till centraliserad styrning som påverkat förtroendet negativt.

KI:s rektor Karin Dahlman Wright meddelade på måndag eftermiddag att hon och övriga på KI ännu inte haft möjlighet att granska rapporten i detalj. I en skriftlig kommentar säger hon att ”KI ser allvarligt på all kritik som riktas mot lärosätet. KI går nu igenom rapporten i detalj och kommer därefter att lämna kommentarer.”

*Uppdatering 2.5 2016: I en tidigare version av artikeln uppgavs att endast 4600 kronor hamnade i verksamheter utanför KI, vilket felaktigt uppgavs i rapportens inledning. Den korrekta summan är 4,6 miljoner, vilket framkommer längre fram i rapporten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera