Nyhetsarkiv

Registrering via Internet underlättar läkarbesöket

UPPDATERAD VERSION Sedan mer än tio år tillbaka finns möjligheter för patienter med reumatisk sjukdom att själva registrera uppgifter om sitt hälsotillstånd via Mina vårdkontakter.

IT-systemet kallas (PER) Patientens egen registrering och har utvecklats av Svensk Reumatologis kvalitetsregister (SRQ) i samverkan med Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening.

I PER kan patienten registrera hur sjukdomen påverkar vardagen i form av smärta och livskvalitet. På schematiska bilder av kroppen kan patienten markera ömma och svullna leder. Registreringen kan göras antingen på mottagningens dator i väntrummet eller på patientens egen dator i hemmet eller var som helst där det finns en internetuppkoppling.

– Jag sitter hemma på kammaren och registrerar innan jag ska på ett läkarbesök, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet och själv reumatiker.

Patientens PER-noteringar skickas till SRQ. Därigenom kan patienten få en översikt över sitt sjukdomsförlopp, något som underlättar att vara delaktig i sin egen sjukvård.Uppgifterna i SRQ finns också tillgängliga för läkaren och blir ett underlag inför patientmötet. Både läkaren och patienten har då samma bild av vad man ska fokusera på under samtalet.

– Då kanske mitt läkarbesök tar sju minuter istället för 27 minuter, säger Anne Carlsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera