Nyhetsarkiv

Regionernas läkare jobbar tiotusentals timmar gratis varje år

I det pressade läget under pandemin har frågan om läkarnas dolda övertid blivit mer aktuell än någonsin. Sjukhusläkaren kan nu visa att tiotusentals överskjutande flextimmar för landets läkare brinner inne varje år. Och då är ändå mörkertalet enormt. Nästan hälften av landets regioner kan nämligen inte redovisa hur många flextimmar som strukits de tre senaste åren – och på många håll kan inte ens facket få klara besked.

Artikeln ingår i temat Läkare arbetar tiotusentals timmar gratis årligen

Frågan om arbetstid kan anta olika former: normaltid, övertid eller flextid. Oavsett vad just den där arbetade timmen kallas har de en sak gemensamt – de ska ersättas med antingen ledig tid eller lön. Men så är inte alltid fallet.

Sjukhusläkaren har tidigare lyft frågan om dold övertid som gömmer sig i flexbergen, och att många timmar vid varje avstämning försvinner i det “svarta hålet”. Men exakt hur många flextimmar som förvandlas till gratis övertid över en natt har det varit svårt att få grepp om. Så vi ställde frågan till samtliga regioner.

Det visar sig att åtta av landets regioner inte kan uppge hur mycket av läkarnas överskjutande flextid som strukits år 2018, 2019 respektive 2020. En region kan uppge siffror för ett år och en annan för två år. Och i Region Stockholm är svaren uppdelade sjukhus för sjukhus där vissa, till exempel Danderyd, kan svara och andra inte.

Trots att mörkertalet fortfarande är stort visar regionernas siffror att det 2018 försvann drygt 22 500 flextimmar. 2019 var siffran knappt 28 000 timmar och under pandemiåret 2020 har över 11 000 flextimmar strukits för landets läkare.

Bland de regioner som kan uppge siffror strök Region Jönköping flest flextimmar – 8 043 timmar 2018 respektive 7 104 år 2019. Under 2020 har dock inga flextimmar strukits med hänsyn till pandemin. Näst mest har Region Västerbotten, som Sjukhusläkaren rapporterade om i förra numret, strukit – 4 622 timmar 2018, 4 720 timmar 2019 och 1 426 timmar 2020 då flextidsavtalet sas upp.

Sjukhusläkaren har också frågat regionerna hur stor andel av specialistläkarna som har rätt till ekonomisk övertidsersättning.

I fyra regioner saknar samtliga specialister rätt till ekonomisk övertidsersättning. Och i fem regioner är motsvarande andel mellan 90 och 99 procent. I tre regioner mellan 75 och 89 procent och i en 50 procent.

I sju regioner har samtliga specialister i regel rätt till ekonomisk övertidsersättning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera