Nyhet

Region Västerbotten backar om utbetalningar av jourkomp

I förra veckan meddelade Region Västerbotten att all jourkomp som är äldre än tolv månader ska betalas ut på novemberlönen. Men efter kraftiga protester backar nu arbetsgivaren. – Det enda rimliga, säger Jeff Wennerlund, ordförande för Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele.

Enligt Jeff Wennerlund, överläkare på Kirurgiskt centrum Södra Lappland på Lycksele lasarett samt ordförande för Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele, damp beskedet om utbetalningarna ner som en bomb och reaktionerna har varit starka.

– Många tycker att det är respektlöst att de där jourerna som man jobbade för sju eller tio år sedan, då det var helt andra förutsättningar, nu ska räknas in retroaktivt och tvångsutbetalas i pengar. Om den här klumpsumman betalas ut så är det redan nu en del som sagt att de kommer att säga upp sig. Det är otvetydigt – frågan är bara hur många. Ingen kommer att vilja jobba under de här premisserna, säger han och fortsätter:

– Vi är inte så många per klinik, så om bara några enstaka personer försvinner så kommer det att rasera hela verksamheten. Det kommer att få väldigt stora konsekvenser.

Drygt en vecka efter beskedet backar nu alltså Region Västerbotten. Istället för utbetalningar av den gamla jourkompen på novemberlönen ska man nu förhandla fram ett lokalt kollektivavtal, vilket enligt plan ska vara klart 31 januari 2022.

– Vi fick äntligen gehör för att göra ett ordentligt partsgemensamt arbete. Nu börjar de verkliga förhandlingarna. Men utbetalningsstoppet är en viktig delseger, säger Jeff Wennerlund.

Sammanlagt var det drygt 30 personer som fick ett brev med beskedet om att de hade fram till 10 november på sig att besluta om de vill ha jourkompen utbetald i pengar eller om de vill ta ut den i tid de kommande tolv månaderna. Jeff Wennerlund berättar att det för en del individer handlar om nästan 4 000 timmar som ska betalas ut – alltså upp mot två miljoner kronor.

Det är inte våra medlemmar som har valt att bygga kompberg, utan det är den underdimensionerade verksamheten som är orsaken. Jeff Wennerlund, ordförande Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele

– Mycket skulle försvinna i skatt. Dessutom är det tiden och vilan som är det viktiga, inte pengarna. Man kan inte köpa sig vila, tid med familjen eller tid med vänner för pengar. Det är inte våra medlemmar som har valt att bygga kompberg, utan det är den underdimensionerade verksamheten som är orsaken. Att betala ut en stor summa ger inte mer vila, säger han.

Enligt Jeff Wennerlund är dessutom grundproblematiken, som lett fram till att komptid under många år samlats på hög, den samma.

– Om vi ska lägga ut mer jourkompledighet kommer det att bli stora hål i verksamheten, säger han.

Bakgrunden finns i de specialbestämmelser som Sveriges Kommuner och Regioner och Läkarförbundet kommit överens om. Där står att ”kompensation för bundenhet under jour och beredskap, som inte har kunnat ges i ledighet inom 12 månader från utgången av intjänandemånaden, utbetalas i kontant ersättning.” Men också att ”lokala kollektivavtal som reglerar frågan fortsätter gälla om lokala parter inte enas om annat.”

– Ingen annan region har tillämpat det här, förutom Västra Götalandsregionen där man har börjat tillämpa en form av det men bromsat alla utbetalningar för att kunna diskutera frågan mer. Det ser så olika runt om i landet och även här i Västerbotten, så man behöver lokala bestämmelser, säger Jeff Wennerlund.

Vi kommer till exempel inte att kunna bedriva våra primärjourslinjer på det sätt som vi gör idag och alltid har gjort. Jeff Wennerlund

Han påpekar också att många verksamheter på Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett kommer att behöva förändras i grunden om ”man ska tillämpa specialbestämmelserna full ut”.

– Vi kommer till exempel inte att kunna bedriva våra primärjourslinjer på det sätt som vi gör idag och alltid har gjort. Bemanningen är inte dimensionerad för det på knappt någon jourlinje överhuvudtaget i Skellefteå eller Lycksele. Så jag förväntar mig tuffa diskussioner med arbetsgivaren.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, säger att man nu gjort halt gällande utbetalningarna, men också att det kan bli aktuellt senare.

– Nu har vi fram till 31 januari på oss att få lite rådrum och möjlighet till dialog för hur vi ska få till övergångsbestämmelser i det här. I grunden tycker vi att det är ett bra avtal som syftar till att förbättra arbetsmiljön, säger hon.

Vad tänker du om att det blev såhär, att ni först gick ut med beslutet och nu får backa?

– Det gick lite fort och vi blev lite tagna på sängen allihop. Det var en del brister vår kommunikation. Vi har inte haft dialog med VLF (Västerbottens läns läkareförening reds. anm.) och där har vi ju båda parter ett ansvar. Men de har inte heller inkommit med någon förhandlingsframställan under det här året, så frågan har inte aktualiserats.

Menar du att de visste att det här skulle ske?

– Ja. Det här är ett centralt avtal som har förhandlats fram mellan Läkarförbundet och SKR och som skrev på för ett drygt år sedan.

I det står det ju också att man kan ha lokala avtal?

– Absolut, men det är ändå så att man har möjlighet att ta upp diskussionen från bägge håll. Och det har inte blivit gjort.

Hur arbetar ni med själva grundproblematiken – alltså underbemanningen som leder till kompberget?

– Det är något som vi gör kontinuerligt, att vi försöker bemanna. Och vi lyckas bra på många ställen – vi har gott om doktorer i Västerbotten – men inte på alla.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera