Nyhetsarkiv

“Region Skånes ledning begår lagbrott”

Återigen är det Region Skånes lednings hårt kritiserade bindningar till konsultfirman McKinsey som fått revisorerna att reagera.

Konsultjätten McKinsey anlitades i juni 2007 av Sören Olofsson för att som det hette hjälpa Region Skåne att ”effektivisera Hälso- och sjukvården”. I upphandlingsuppdraget uppskattades kostnaderna till 1.750.000 kr inklusive eventuellt förlängning och optioner.
I stället slutade notan på drygt 35 miljoner kronor exklusive moms, utan nya EU-upphandlingar. Alltså över 33 miljoner kronor mer än vad som från början var tänkt.

I den uppseendeväckande rapporten slår revisorerna också ned på hur fakturorna är utformade.
– På fakturorna finns inga uppgifter om vad som utförts, av vem och hur lång tid det tagit. Fakturorna saknar i princip helt specifikation och det enda som anges är att ersättningen utgör ”professionella arvoden”, skriver revisorerna i sin rapport.

Om avsaknaden av uppgifter på fakturorna skett medvetet eller inte sägs inget om i revisorernas rapport, men i februari i år kritiserade Sjukhusläkarföreningens ordförande, Marie Wedin, regiondirektören för att medvetet mörklägga McKinseys konsultutredning och undanhålla den från demokratisk insyn från facket, professionen och skattebetalarna.

I tidningen Sjukhusläkaren nummer 1/2008 gick hon till storms mot Sören Olofsson som menade att konsultutredningen var ett ”managementverktyg” och ingen rapport och att det därför inte fanns något att presentera. I ett öppet brev till Sören Olofsson krävde Marie Wedin att han skulle lägga korten på bordet. Något svar fick hon aldrig.

I samma nummer av Sjukhusläkaren publicerades ett konfidentiellt dokument som visade att planerna för att ”omvandla sjukvården i Region Skåne” togs fram i all hast. I ett brev från McKinsey till regiondirektören Sören Olofsson oroade sig konsulterna för att de bara hade nio veckor på sig att utforma ett ”transformationsprogram”.

Under hösten 2008 har McKinsey också anlitats för att stödja Helsingborgs lasarett i arbetet att uppnå ekonomisk balans. Denna insats har inte upphandlats enligt LOU eller Region Skånes regler, framgår det också av revisionsrapporten.

Regionledningen och ansvariga politiker har nu några månader på sig att besvara revisorernas kritik.
Till Kristianstadsbladet säger NP Magnusson revisionsdirektör på Region Skåne:
– Vår kritik är allvarlig och måste besvaras. I lagen talas det om konkurrensneutralitet och affärsmässighet och man kan ifrågasätta skälet till varför McKinsey får fortsätta när kostnaden legat på en nivå det inte var tänkt. Kostnaderna har svällt utan att man gjort någon kompletterande upphandling men ingen ska dömas ohörd.

En malmöadvokat har även JO-anmält regionen för att han fått ut väldigt lite handlingar om McKinsey.
Radio Kristianstad citerar regiondirektör Sören Olofsson som säger att McKinsey inte hyrts in för att skriva rapporter. Istället har politikerna fått kännedom om konsulternas arbete genom att han presenterat dem för dem.

Fotnot: Sören Olofsson fick efter det senaste valet sparken som landstingsdirektör i Stockholm för sitt top-down-styre.
Chris Heister, landstingsstyrelsens ordförande, motiverade beslutet med att den borgerliga majoriteten i Stockholm ville bort från Sören Olofssons centralistiska styrning och införa en mer decentraliserad organisation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera