Nyhetsarkiv

Region Skånes budget klubbad

Drygt 1,9 miljarder mer till hälso- och sjukvården än år 2015 och närmare en halv miljard till att korta köerna. Under tisdagen klubbades Region Skånes budget för nästa år.

Mer fokus på akutsjukvården, kvinnosjukvården, den psykiatriska vården och vården av äldre. Men framför allt 470 öronmärkta miljoner för en satsning på bätte tillgänglighet i vården. Under tisdagen klubbades budgeten för år 2016 i Region Skåne.

– Det stora behovet vi har sett är att korta köerna i vården. Kösatsningen vi gör nu är i två delar – en kortsiktlig del som vi kommer att sätta i verket omedelbart där vi erbjuder personalen att jobba extra kvällar och helger och även använder oss av privata företag. På sikt kommer vi även att bygga ut operationsverksamhet på våra mindre sjukhus i bland annat Helsingborg och Kristianstad. Vi tror att det är bra tillgänglighetsmässigt att låta dem få ett större uppdrag, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) till Sjukhusläkaren.

Men budgeten innehöll inte bara satsningar. Ett åtgärdspaket på 550 miljoner krävdes för att nå en ekonomi i balans.

– Dels sänker vi en del ersättningar för en del vårdval där vi ser att de är för generösa, till exempel för gråstarrsoperationer och psykoterapi.  Även inom kollektivtrafikområdet väljer vi att skjuta på några satsningar eftersom det stora behovet är att korta köerna till sjukvården, säger Henrik Fritzon.

Den stora svårigheten med budgeten har varit att socialdemokraterna och miljöpartiet är ett minoritetsstyre och inte fick igenom den skattehöjning man ansåg nödvändig för att kunna genomföra de önskade förändringarna.

– Det var ett bakslag som gjorde att 750 miljoner föll bort men vi valde att göra en del revideringar och sänkte vårt överskottsmål till en procent i stället för två. Det kan man göra göra ett år men genomsnittet bör ligga på två procent så vår bedömning är att en skattehöjning är nödvändig under nästa eller nästnästa år i stället, säger Henrik Fritzon.

Moderaten Carl-Johan Sonesson kommenterar budgeten så här i ett mejl till Sjukhusläkaren:

– Inget parti mer än vänsterpartiet föreslog höjd skatt i regionfullmäktige som lösning på underskotten. Det innebär att 2016 måste förvaltningarna på allvar börja arbeta med med mer e-hälsalösningar, bättre flöden och rutiner för utskrivningsklara patienter och inte minst långsiktigt förebyggande patientsäkerhetsarbete. Bara att patienter inte dyker upp till planerade besök och operationer, utan att anmäla detta, kostar enligt revisionen 300 miljoner kronor om året. Det är denna typ av saker som är viktiga att komma åt. Även en sådan sak som att Region Skåne inte fakturerar andra landsting i tid, inom 6 månader, för utförd utomlänsvård gör att fakturor runt 40 miljoner kronor förfaller.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera